FoU samarbeidspartnere

Fra vår base i Bergen  samarbeider  vi med ledende forsknings- og  

utviklings  institusjoner både i Norge og i  utlandet. Samarbeidet

omfatter alt fra innovativ produktutvikling til  teknologiske løsninger og

studier av  patogener (virus eller bakterier som forårsaker sykdommer). I

dette  samarbeidet utvikles og deles stadig ny kunnskap. MSD Animal Health

er medlem i sjømat-klyngen NCE Seafood Innovation Cluster i Bergen. Dette

er trolig verdens største og mest omfattende klyngesamarbeid innen

oppdrettsnæringen. Målsettingen er å sikre langsiktig og bærekraftig

utvikling av sjømatnæringen gjennom ledende kunnskapsutvikling og

innovasjonspraksis.


Styrken vår ligger i å kombinere ressursene fra det globale

legemiddel­selskapet Merck/MSD med vårt tette samarbeid med norske

oppdrettere og veterinærer.


Send e-post til Petter Frost som leder vår forskningsavdeling i Bergen