Globalt FoU ansvar

MSD Animal Health tilbyr en av verdens mest innovative produktporteføljer for forebygging, behandling og kontroll av sykdommer til alle vanlige produksjonsdyr og kjæledyr.

I Bergen ligger det globale ansvaret for utvikling av vaksiner til fiskeoppdrett av kaldtvannsarter.

At vi lykkes med å utvikle mer effektive fiskevaksiner i Bergen er blant annet tilgangen til konsernets internasjonale ressurser innen ulike produksjonsteknologier.

bilde fou kraft