Globalt FoU drevet konsern

Merck/MSD Animal Health har hoved­kontor i Madison, New Jersey, USA. Hvert år satses mer enn 15 % av omsetningen på forskning og utvikling av nye ­veterinær­medisinske produkter ved ulike anlegg rundt om i verden.

Risikoen forbundet med langsiktig utvikling av legemidler er betydelig. Det å ha et ressurssterkt, globalt legemiddelkonsern i ryggen gir oss vitenskapelige og finansielle muligheter til å drive frem nye, tunge prosjekter for vaksiner som kanskje skal markedsføres 10-15 år frem i tid.

bilde fou ansvar