Informasjonen om disse reseptpliktige legemidlene er kun for godkjent helsepersonell, dvs. veterinærer, fiskehelsebiologer, samt studenter i disse fag.

Vaksiner & andre produkter

ProduktBeskrivelse
Dexadreson® vetTilstander der glukokortikoidenes antiinflammatoriske, antiallergiske, immunsuppressive eller glukoneogenetiske effekter er indisert. Gir rask innsettende effekt med kort varighet. Link til SPC
Estrumat® vet.Prostaglandinanalog til storfe, svin og hest. Storfe: Brunstsynkronisering. Stille brunst (ovulasjon uten brunst). Abortprovokasjon i drektighetens første 150 dager. Kronisk endometritt. Utstøtning av dødt foster. Luteincyster. Kalvingsinduksjon. Svin: Fødselsinduksjon ved forlenget drektighet. Hest: Brunstinduksjon. Link til SPC
Finadyne® vet.Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt til hest, storfe og gris. Link til SPC
Panacur AquasolFor behandling og kontroll av gastrointestinale nematoder i gris som er infisert med Ascaris suum (voksen-, intestinal- og migrerende larvestadier), Oesophagostomum spp. (voksenstadier) og Trichuris suis (voksenstadier). For behandling av gastrointestinale nematoder i høns som er infisert med Ascaridia galli (L5 og voksenstadier) og Heterakis gallinarum (L5 and voksenstadier). Link til SPC
Panacur® vet.Anthelminticum som inneholder fenbendazol og har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlige forekommende gastrointestinale nematoder. Også virksom mot lungeorm og bendelorm. Link til SPC
Porcilis® AR-T DFFor å redusere kliniske symptomer ved progressiv atrofisk rhinitt (nysesyke) hos grisunger gjennom passiv oral immunisering via kolostrum fra vaksinerte mordyr. Link til SPC
Porcilis® Ery Parvo vet.Aktiv immunisering av purker og ungpurker mot rødsyke og til beskyttelse av deres fostre (embryo og føtus) mot svineparvovirusinfeksjon. Link til SPC
Porcilis® Ery vet.Aktiv immunisering av svin for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2). Link til SPC
Porcilis® Glässer vet.Vaksinen stimulerer utviklingen av aktiv immunitet mot Haemophilus parasuis serotype 5. Serotype 5 er den mest prevalente av de virulente H. parasuis serotypene. Vaksinen gir også noe beskyttelse mot de andre virulente serotypene, men man er ikke sikret full kryssbeskyttelse. Link til SPC
Porcilis® Parvo vet.Beskyttelse mot smittsom fosterdød hos svin forårsaket av infeksjon med svineparvovirus (PPV). Link til SPC
Porcilis® PCV vet.Vaksine mot porcint circovirus hos svin Link til SPC
Porcilis® Porcoli Diluvac FortePassiv immunisering av grisunger ved aktiv immunisering av purker og ungpurker for å redusere mortalitet og kliniske symptomer som diaré pga. neonatal enterotoksikose i de første levedøgn, forårsaket av de E. coli-stammer som uttrykker fimbrieadhesinene F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P). Link til SPC
Suigonan® vet.Kombinasjon av korion- og serumgonadotropin til behandling av anafrodisi, nedsatt eller opphørt eggstokkfunksjon hos purker og ungpurker. Link til SPC
Tribrissen® vet.Potensert, bredspektret sulfonamidpreparat som inneholder trimetoprim og sulfadiazin i forholdet 1:5. Sulfadiazin er et sulfonamid med kort halveringstid og lav vannløselighet. Link til SPC
Vetalgin® vet.Metamizol-natrium til bruk generelt ved smertetilstander. Kolikk, fødsler, krampetilstander i orificium og cervix, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse. Link til SPC