Informasjonen om disse reseptpliktige legemidlene er kun for godkjent helsepersonell, dvs. veterinærer, fiskehelsebiologer, samt studenter i disse fag.

Vaksiner & andre produkter

ProduktBeskrivelse
Coopersect® vet.Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus og sauekrabbe hos sau. Link til SPC
Ovivac® P vet.Aktiv immunisering av sau mot «pulpy kidney», bråsott, malignt ødem, tetanus og pasteurellose. Passiv immunisering av lam via kolostrum fra vaksinerte søyer. Link til SPC
Panacur® vet.Anthelminticum som inneholder fenbendazol og har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlige forekommende gastrointestinale nematoder. Også virksom mot lungeorm og bendelorm. Link til SPC
Tribovax® vet.Immunisering av sau og storfe mot sykdommer assosiert med infeksjoner forårsaket av Clostridium perfringens type A, B, C og D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi type B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii, og Clostridium haemolyticum og mot tetanus forårsaket av Clostridium tetani. Passiv immunisering av lam og kalver mot infeksjoner forårsaket av nevnte clostridietyper (bortsett fra C. haemolyticum hos sau.) Link til SPC
Tribrissen® vet.Potensert, bredspektret sulfonamidpreparat som inneholder trimetoprim og sulfadiazin i forholdet 1:5. Sulfadiazin er et sulfonamid med kort halveringstid og lav vannløselighet. Link til SPC
Vetalgin® vet.Metamizol-natrium til bruk generelt ved smertetilstander. Kolikk, fødsler, krampetilstander i orificium og cervix, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse. Link til SPC