Informasjonen om disse reseptpliktige legemidlene er kun for godkjent helsepersonell, dvs. veterinærer, fiskehelsebiologer, samt studenter i disse fag.

Vaksiner & andre produkter

ProduktBeskrivelse
Bovilis® Bovipast RSP vet.Aktiv immunisering av storfe mot parainfluensa-3-virus (PI-3-V) for å redusere infeksjon, bovint RS-virus (BRSV) for å redusere infeksjon og kliniske symptomer, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica serotype A1 for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske symptomer, lungelesjoner og bakterieinvasjon av lungene forårsaket av serotypene A1 og A6. Link til SPC
Bovilis® Ringvac vet.Til aktiv immunisering av storfe mot ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum både i friske og ringormsmittede besetninger. Link til SPC
Coopersect® vet.Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus og sauekrabbe hos sau. Link til SPC
Dexadreson® vetTilstander der glukokortikoidenes antiinflammatoriske, antiallergiske, immunsuppressive eller glukoneogenetiske effekter er indisert. Gir rask innsettende effekt med kort varighet. Link til SPC
Estrumat® vet.Prostaglandinanalog til storfe, svin og hest. Storfe: Brunstsynkronisering. Stille brunst (ovulasjon uten brunst). Abortprovokasjon i drektighetens første 150 dager. Kronisk endometritt. Utstøtning av dødt foster. Luteincyster. Kalvingsinduksjon. Svin: Fødselsinduksjon ved forlenget drektighet. Hest: Brunstinduksjon. Link til SPC
Finadyne® vet.Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt til hest, storfe og gris. Link til SPC
Panacur® vet.Anthelminticum som inneholder fenbendazol og har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlige forekommende gastrointestinale nematoder. Også virksom mot lungeorm og bendelorm. Link til SPC
Receptal® vet.Gonadotropinfrigjørende hormonanalog (Buserelin) til ovulasjonsinduksjon og behandling av follikkelcyste. Link til SPC
Resflor® vet.Florfenikol, et syntetisk bredspektret antibiotikum som er effektivt mot grampositive og gramnegative bakterier isolert fra husdyr. Link til SPC
Tribovax® vet.Immunisering av sau og storfe mot sykdommer assosiert med infeksjoner forårsaket av Clostridium perfringens type A, B, C og D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi type B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii, og Clostridium haemolyticum og mot tetanus forårsaket av Clostridium tetani. Passiv immunisering av lam og kalver mot infeksjoner forårsaket av nevnte clostridietyper (bortsett fra C. haemolyticum hos sau.) Link til SPC
Tribrissen® vet.Potensert, bredspektret sulfonamidpreparat som inneholder trimetoprim og sulfadiazin i forholdet 1:5. Sulfadiazin er et sulfonamid med kort halveringstid og lav vannløselighet. Link til SPC
Vetalgin® vet.Metamizol-natrium til bruk generelt ved smertetilstander. Kolikk, fødsler, krampetilstander i orificium og cervix, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse. Link til SPC