Konsekvenser for fisken

Konsekvenser for fisken

Klassisk furunkulose angriper både laks og regnbueørret, men sykdommen har hovedsaklig gitt tap på laks i Norge.

Utbruddene kommer ved vanntemperaturer over 8 grader og aller helst i varme perioder om sommeren. Alle stadier av atlantisk laks angripes og det ser ikke ut som fisken danner noen resistens av betydning mot bakterien etter å ha overlevd et utbrudd.

Furunkulose gir store dødeligheter både på yngel og stor matfisk i sjø, men i yngelfasen kan dødeligheten være eksplosiv og total dersom ingen tiltak settes inn.