Bekjempelse & kontroll


Diagnosen stilles ut fra obduksjonsfunn og påvisning av bakterien ved dyrking på agarskåler. Bakterien er lett å dyrke på flere medier og vokser godt på blodagar med 2% salt ved 15 oC.

Kaldtvannsvibriose behandles med antibakterielle midler som vanligvis doseres på fôret, men det kan være et problem å få fisken til å ta nok fôr når appetitten er dårlig og vanntemperaturen lav.

Sykdommen har de siste årene bare forekommet når fisken ikke har blitt vaksinert eller det trolig har vært sviktende rutiner ved vaksinering. Utvikling og bruk av vaksine fikk sykdommen under kontroll, og MSD Animal Health spilte en helt sentral rolle i denne utviklingen.