Konsekvenser for fisken


Kaldtvannsvibriose forekommer i sjø eller brakkvann ved vanntemperaturer under 10 oC. Sykdommen vil vanligvis slå til i perioden februar-april, men kan også opptre til andre årstider.

I motsetning til klassisk vibriose, angriper kaldtvannsvibriose like ofte slakteklar fisk som liten fisk. Dette medfører at det økonomiske tapet kan bli svært stort. Sykdomsutbruddene kommer gjerne etter stress som sortering eller annen håndtering. Et sykdomsutbrudd som ikke behandles, kan gi en dødelighet på opptil 90 %.