Prøvetaking for vevsanalyser NQC

Ta ut et avtalt antall fisk 24 timer etter endt behandling (typisk 5 –10 fisk). Hver fisk skal veies og måles før prøvetaking. Skjær ut NQC–snitt som vist i figuren (som til fett-og fargeanalyse), og legg prøvene i plastposer merket tydelig med fisk-og merdnummer.

Prøveskjema skal fylles ut, og prøvene sendes fryst i en isoporeske med posten til Eurofins avd. Moss. Det anbefales å sende prøvene med Posten ekspress over natt, mandag-torsdag.
Adresse: Eurofins Food & Feed Testing Norway AS, Møllebakken 50, 1538 Moss

Bruk linken til venstre for å laste ned prøveskjema. Ta kontakt med oss hvis du ønsker ytterligere informasjon.

NQC snitt (Norwegian quality cut)
slice-05-a


MSD Animal Health vil på forespørsel sørge for utsendelse av egnet emballasje til innsending av prøver. Emballasjen vil være isoporeske med 2 stk fryse-elementer, samt prøveskjema som må utfylles ved innsending av prøver.

Ved ønske om tilsendt emballasje, ta kontakt med MSD Animal Health i god tid før prøveuttak.


Kontaktinfo:
Ole Høstmark, telefon 970 61 329 eller
e-post: slice@merck.com