Bekjempelse & kontroll


Diagnosen stilles ut fra obduksjonsfunn, tidspunkt for utbrudd og påvisning av bakterien Moritella viscosa enten fra sårkanten eller fra fiskens indre organer som nyret. Bakterien vokser godt på de fleste medier tilpasset sjøvann ved temperaturer under 22 oC. Bakterien er svært ømfintlig for høge temperaturer, - noe som krever en god kjølerekke av prøvematerialet fram til laboratoriet. Moritella viscosa vokser med seige, trådtrekkende kolonier på blodskål.

Sykdommen forebygges med vaksinering og skånsom håndtering på lave temperaturer. Den første vaksinen mot vintersår ble tatt i bruk på slutten av 90-tallet. Selv om markedet ikke var overbevist om effekten, tok mange vaksinen i bruk for ikke å misbruke muligheten for å redusere tapene av vintersår. Etter hvert introduserte alle vaksineprodusentene vaksine mot vintersår og vaksinen har blitt forbedret. I dag vet vi fra både feltforsøk og laboratorieforsøk at en god vaksine beskytter fisken mot vintersår.

Ved utbrudd på liten fisk med forøket dødelighet, blir sykdommen behandlet med antibakterielle midler. Vintersår på stor slaktefisk håndteres ved å utsette slakting til sårene er avhelt og ved å gi fisken et spesialfôr som skal bedre sårhelingen.