Defoam FG-10

Skumdempende middel

Defoam FG-10 er et silikonbasert, skumdempende middel som kan benyttes i brønnbåter, tanker og kar med fisk under transport og behandlinger.

Produktbeskrivelse og egenskaper

  • Defoam FG-10 inneholder 10% aktivt stoff ( polydimetylsiloaxane), som er godkjent som tilsetningsstoff i mat (E900).
  • Defoam FG-10 er vannløselig og enkel å blande ut.
  • Defoam FG-10 er effektiv ved svært lave konsentrasjoner.
  • Defoam FG-10 kan kjøpes direkte fra grossist. Kontakt oss for forhandlerliste.
Defoam FG-10 leveres i kanner
på snaue 4 liter

Bruksområder og metoder

Skumdemping er viktig bl.a. for å kunne observere fisken, og for at CO2-luftere skal fungere optimalt.

Ofte vil 1 – 10 ml pr. m3 vann gi ønsket effekt, men dette kan økes betraktelig dersom det er mye skumdannende materiale i vannet.

Ved bruk i brønnbåt under ferskvannsbehandling kan 1 liter til 1000 m3 være en passende start-dosering.

Defoam FG-10 bør helst blandes med ca. 10 deler vann for å gi rask og god effekt. Rist blandingen godt før tilsetning til vannet. En slik stamløsning bør brukes innen 8 timer etter utblanding.

Pakningsstørrelse

Defoam FG-10 leveres i kanner på 1 gallon; snaue 4 liter.

Oppbevaring

Lagres mellom 20 og 40 °C. Unngå temperaturer over 46 °C.

Om produktet fryser kan det tines og brukes uten tap av effekt.

Skumdemping er viktig bl.a. for å observere fisken