Konsekvenser for fisken

IPN-utbrudd kommer ofte 5-6 uker etter startfôring eller i forbindelse med stress seinere i settefiskfasen. I sjøfasen oppstår IPN vanligvis de tre første månedene etter sjøsetting. Sykdomsforløpet kan variere veldig. I enkelte tilfeller påvises IPN under en kortvarig økning i dødeligheten. Andre ganger kan dødeligheten være stor og den kan gå gjennom anlegget fra enhet til enhet over lang tid.

IPN gir ikke bare tap i form av økt dødelighet men også som innslag av mager fisk som bør destrueres.