Bekjempelse & kontroll

Diagnosen stilles ut fra obduksjonsfunn og påvisning av bakterien ved dyrking på agarskåler. Bakterien vokser godt på blodagar med 2% salt ved 20 oC, og den danner en karakteristisk, grønn hemolyse. Sykdommen behandles med antibakterielle midler som vanligvis doseres i fôret.
I dag sørger effektive vaksiner for at en svært sjelden får påvisning av sykdommen i oppdrett.