Konsekvenser for fisken

Klassisk vibriose forekommer vanligvis i sjø eller brakkvann på vanntemperaturer over 10 oC. Sykdommen bryter ofte ut etter en stressende situasjon som for eksempel ved mye alger, svingende oksygenmetning eller badebehandling mot lus. Den største risikoperioden for vibriose på laksefisk er sommer og høst.

Sykdomsforløpet av vibriose kan variere avhengig av fiskens motstandsevne. Liten fisk er mest følsom og kan få store dødeligheter i løpet av kort tid, mens størrre fisk (> 0,5 kg) tåler mer og sykdomsforløpet og symptomene blir mildere.