Bekjempelse & kontroll

Tiltaksgrensene fastsatt av Mattilsynet har som formål å holde smittepresset på vill laksefisk på et minimum. Næringen bruker trolig rundt regnet ca. 1 milliard på behandlinger og bekjempelses­strategier, men de reelle kostnadene er atskillig høyere, da kontroll med lakselus er en forutsetning for videre vekst i næringen.

Situasjonen forverres av at lakselusen i enkelte områder også responderer dårligere på en del lakselusmidler enn tidligere. Bekjempelsen skjer i dag etter såkalt “Integrated Pest Management (IPM)” modell, kjent fra innsektsbekjempelse. Bærekraftig oral lakselusbehandling (dvs. medisin gjennom fôret) gjennom vårt “Sustainability Project” står sentralt i dette arbeidet.

Målet er å bevare tilgjengelige legemidler effektive så lenge som mulig og hindre resistensutvikling. Derfor handler IPM om systematisk rotasjon mellom ulike legemidler, synkroniserte behandlinger i definerte regioner, riktig bruk av medikamenter og bedre kontroll med behandlinger samt ikke-medikamentelle tiltak som for eksempel sterk satsing på leppefisk. Figuren indikerer i stikkordsform noen viktige elementer i IPM. Det handler i første rekke om samarbeid mot et felles mål.

Integrated Pest Management (Helhetlig lakselusbekjempelse)