Konsekvenser for fisken

Lusepåslag kan føre til en rekke uheldige effekter for fisken. Fastsittende stadier (chalimus) vil skade vevet lokalt, men vil også skille ut signalstoffer som har en uheldig effekt på fiskens immunforsvar og sykdomsmotstand.

Bevegelige stadier lager større vevskader. Vevskadene svekker fiskens ytre barriere, noe som gir ytterligere redusert beskyttelse mot infeksjonspress i miljøet, og som kan svekke den osmotiske regulering av salter og vann i balanse. Lusen vil også påføre verten stress og redusere appetitten ved større påslag.

Vi vet ikke nøyaktig hvor stort lusepåslag en oppdrettsfisk vil tåle før skadevirkningene er så store at det er riktig å behandle laksen. Hvor mange lus skal for eksempel til for å øke risikoen for en virusinfeksjon dersom smittestoff er tilstede? Gjeldende nasjonale bekjempelsesstrategier har imidlertid som hovedformål å holde lusenivåene i merdene på et lavest mulig nivå først og fremst for å redusere smittepresset ut mot vill laksefisk i miljøet.

Voksen hunnlus med blod fra verten i tarmen

Bilde: Janet Stone, University of Sterling