Slice Sustainability Project

Informasjonen om disse reseptpliktige legemidlene er kun for godkjent helsepersonell, dvs. veterinærer, fiskehelsebiologer, samt studenter i disse fag.

The SLICE® Sustainability Project er introdusert for å kvalitetssikre behandlinger med Slice og forhindre resistens-utvikling.

Første trinn er å avgjøre når Slice skal brukes. Det vil avhenge av fiskens helse, lusens følsomhet og regionale planer for rotasjon. Behandlingene må skje i solidaritet med regionens helhetlige planer slik at en kan bevare effekten av legemiddelet så lenge som mulig.

Prosjektet inneholder også en analytisk del der det for eksempel er mulig å få målt opptak av virkestoff i fisk etter endt behandling. Avlusningsresultat, analysedata og metodikkdata legges så til grunn for en evaluering. Hvert anlegg vil kunne vurdere sine data opp mot tidligere behandlinger og opp mot andres resultater. Se også oversiktsfiguren på denne siden.

Last ned PDF

Slice® SSP Usage guidelines