SLICE® vet.

Emamektinbenzoat (EB) er den aktive ingrediensen i SLICE® vet. (figur 1). Anbefalt doseringer 50 ug/kg fisk daglig i 7 dager. Slice gis i fôret og tas opp i fisken. Lusen vil få i seg virkestoff når den beiter på fiskens overflate.

EB tilhører stoffgruppen avermektiner som virker mot ved å forstyrre nerveoverføringen. Oral avlusning med Slice er skånsomt for fisken og praktisk for oppdretter. Slice virker mot alle lusens stadier og er det eneste virkemiddel som har langtidsvirkning.

Langtidseffekten skyldes det enterohepatiske (tarm-lever) kretsløp, der en stor andel av virkestoffet som skilles ut i tarmen via gallen tas opp igjen i fiskens vev. Dette er antydet i figur 2. Eliminasjonen av virkestoff fra fisken er temperaturavhengig. Vi har målt en halveringstid ved 5, 10 og 15 °C på henholdsvis 49, 28 og 12 dager. Tid til full behandlingseffekt og varighet av effekt varierer også med temperatur.

Ønskes mer teknisk informasjon, se preparatomtalen eller ta kontakt med oss.

Figur 1
Virkestoff: Emamektinbenzoat

Figur 2
Langtidseffekt gjennom det enterohepatiske kretsløp