Bekjempelse & kontroll

Vaksinering er naturlig nok et svært viktig våpen mot smittsomme sykdommer som pancreas disease (PD). Imidlertid gir ikke dagens virusvaksiner for fisk hundre prosent beskyttelse, derfor er det viktig for oppdretter i tillegg å gjennomføre tiltak som gjør fisken mest mulig robust for å motstå sykdom.

Forebygging handler om å styrke fiskens immunforsvar slik at den enklere klarer å håndtere påkjenninger som sykdommer og parasitter gir, samt tiltak for å begrense smitte mellom fisk, merder og anlegg.

Kontinuerlig forskning bidrar til utvikling av nye forbedrede vaksiner og økt kunnskap om sykdommer. Dette åpner for bedre rutiner for å redusere smitteoverføring.

Stamping out er en strategi som praktiseres bla i Nord Trøndelag og videre nordover. Tanken er at ved å umiddelbart slakte all fisk i et anlegg der smitte er påvist kan man stoppe sykdommen fra å spre seg videre nordover. Dessverre har dette ikke hindret PD igjen å bli opptre i fylket, og også i fylkene Nordland og Finnmark har hatt påvisninger seneste årene.

En annen strategi for å hindre videre spredning nordover har vært å flytte den PD infiserte fisken sørover og inn i det endemiske området for sykdommen, sør for Hustadvika.

Vaksinering er et viktig våpen mot PD. Vaksinering gir redusert utskillelse av virus til miljøet og dermed et lavere smittepress, samt bidrar til et mildere forløp når infeksjon er et faktum.

Grad av beskyttelse vil påvirkes av de rådende smitteforhold i området der fisken står.