Hva er Besetningsprofilen?

Besetningsprofilen fra MSD Animal Health er en diagnostisk verktøykasse som hjelper deg som griseprodusent å få oversikt over sykdomsstatus i besetningen din. Besetningsprofilen bidrar til å gi det fulle bildet av besetningens infeksjonsdynamikk mtp. Lawsonia intracellularis (Li) og porcint circovirus type 2 (PCV2), inkludert påvisning av eventuell tidlig infeksjon og en vurdering av overføring av antistoffer fra råmelk.

Hva får jeg ved å bruke Besetningsprofilen?

Betydningen av Li og PCV2 i en besetning er ofte undervurdert. Li-infeksjonen gir ikke alltid diaré1, noe som gjør at du som griseprodusent kan synes det er vanskelig å vurdere om grisene har redusert tilvekst. PCV2-infeksjon er ofte underliggende4 som betyr at nedgangen i vekst kanskje ikke blir oppdaget.

En kartlegging av sykdomsprofilen gjennom hele produksjonssystemet, gir innsikt i det uutnyttede potensialet som finnes. Det er også et godt grunnlag for å vurdere om det er nødvendig med forebyggende tiltak mot Li og PCV2.

Overvinner man smitten på et tidlig tidspunkt vil friske griser bidra til en bedre økonomi i produksjonen. Det å jobbe med friske griser gjør jobben i fjøset lettere og morsommere.

Hva er inkludert i Besetningsprofilen?

Ved diagnostisering gjennomføres det laboratorieanalyser av blod, spytt og avføring og det tas prøver i spedgris-, smågris- og slaktegrisfjøs. Dette er fordi infeksjonsdynamikken ser forskjellig ut fra besetning til besetning.

En eske med prøvemateriale vil bli sendt til besetningsveterinæren din, og prøvetakingen kan utføres. Prøvene sendes deretter til MSD Animal Health sitt laboratorium i Nederland for analyse.

Oversikt over prøvetakningen.  

Hva skjer etter at prøvene er tatt?

Når prøvesvarene blir tilgjengelige utarbeides en rapport. Resultatene fra prøvene diskuteres sammen med besetningsveterinær din og det utarbeides forslag til mulige måter å utvikle besetningen med tanke på produktivitet og grisehelse. Rapporten gir dermed mulighet til å iverksette de riktige tiltak mot de riktige sykdommene til rett tid. Slik vil du få mest mulig ut av en eventuell vaksinasjonsinnsats. Verdien av en vaksinasjon er størst dersom grisen er frisk på vaksinasjonstidspunktet, og vaksineres i god tid før den blir smittet.

Hvordan får jeg tak i Besetningsprofilen?

Hvis du vil vite mer om Besetningsprofilen, kontakt din besetningsveterinær.

Økonomiske konsekvenser av Lawsonia intracellularis (Li)1-3

Li er en tarmsykdom som gjør at grisen ikke klarer å ta opp så mye næring som den ellers ville gjort. Det største tapet i forbindelse med Li er derfor knyttet til nedgang i produktivitet. Grisen kan være smittet med Li uten noen synlige symptomer, og dermed kan grisen også lide av Li når den for eksempel ikke har diaré.

Kan reduseres med opptil 30% de første 3 ukene etter infeksjon.

Kan øke med opptil 30% de første 3-8 ukene etter infeksjon.

50% av klinisk syke griser kan dø av akutte infeksjoner.

Økonomiske konsekvenser av porcint circovirus type 2 (PCV2)4,5

PCV2 kan påvirke griser i alle aldre. Infeksjonsdynamikken varierer mellom besetninger og ettersom PCV2 ofte er en subklinisk sykdom, dvs. uten synlige symptomer, er det viktig å kartlegge infeksjonstrykket gjennom hele produksjonsperioden.

Daglig tilvekst kan reduseres med 10%.

Sykelighet kan øke med opptil 30% og noen ganger opptil 60%.

Dødeligheten i besetningen kan variere mellom 4-20%.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om Besetningsprofilen, kontakt din besetningsveterinær.

Referanser

1. Paradis et al. (2012) Subclinical ileitis produced by sequential dilutions of Lawsonia intracellularis in a mucosal homogenate challenge model. Journal of Swine Health and Production, 20(3), 137-141.

2. McOrist S. et al. (1997) Estimate of direct financial losses due to porcine proliferative enteropathy. Veterinary Record, 140, 579-581.

3.Collins A.M. et al. (2014) The critical threshold of Lawsonia intracellularis in pig faeces that causes reduced average daily weight gains in experimentally challenged pigs. Veterinary Microbiology, 168, 455-458.

4. Segales (2012) Porcine circovirus type 2 (PCV2) infections: Clinical signs, pathology and laboratory diagnosis. Virus Research 164, 10-19.

5. López-Soria et al. (2014) Effect of porcine circovirus type 2 (PCV2) load in serum on average daily weight gain during the postweaning period. Veterinary Microbiology 174, 296-301.

NO-NON-220800009