Sedasjon med AQUI-S under avlusning med deltametrin

Bedøvelse med Aqui-S ved telling av lus Takket være svært kort tilbakeholdelse før slakt, kun 2 døgngrader, er det aktuelt å benytte Aqui-S til å bedøve fisk for lusetelling mot slutten av sjøperioden. Aqui-S har imidlertid andre egenskaper enn de tradisjonelle bedøvelsesmidlene. For å unngå startproblemer på mærkanten er det svært viktig at sluttbrukerne er informert […]

Read more

Sedasjon med Aqui-S under avlusning i merd Sedasjon med Aqui-S under avlusning i merd benyttes en lang rekke steder for å redusere effekten av stress på fisken. ScanVacc har vært til stede ved enkelte av disse og samlet erfaringer. Sedasjon er gjennomført både i 120-metringer, 160-metringer og i stålbur. Basert på egne erfaringer og andres […]

Read more

AGD-behandling og stress Det er alment kjent at stress nedsetter immunforsvaret og gjør individet mer mottakelig for infeksjoner. En studie gjennomført i 2011 ved University of Tasmania indikerer at dette også gjelder Atlantisk laks og sykdommen Amoebic Gill Disease (AGD). Forskerene viste at fisk som ble beroliget med et sedasjonsmiddel under trenging og overføring til […]

Read more

Sedasjon ved ferskvannsbehandling mot AGD Behandling mot AGD i Norge skjer ved bad i enten hydrogenperoksyd eller ferskvann. Et regime som ofte benyttes er 3 timers opphold i ferskvann i brønnbåt. For å redusere stress og oksygenforbruk i holdetiden velger mange å sedere fisken med Aqui-S. En praktisk veiledning finnes her, og kan brukes som […]

Read more

Stress hos fisk I løpet av de siste 20 årene er produksjonen av laks og ørret nesten 30-doblet; fra ca. 35.000 tonn i 1987 til 1,35 millioner tonn i 2014. Effektive vaksiner og parasittmidler har vært viktige forutsetninger for denne utviklingen og de vil være det også i framtida. Næringen er i ferd med å […]

Read more

Sedasjon av fisk i resirkuleringsanlegg Resirkuleringsanlegg er sofistikerte systemer som sikrer fjerning av avfallsstoffer og tilførsel av nytt oksygen trass i minimal vannutskiftning. Samtidig fører dette til at legemidler som tilsettes én tank i anlegget i løpet av noen timer fordeles i hele systemet og passerer enheter med kjemisk og biologisk vannbehandling. Det er derfor […]

Read more

Opplever fisk smerte? OPPLEVER fisken virkelig smerte, eller er det bare reflektorisk avvikelsesadferd vi ser når en fisk spreller på kroken? Diskusjonen om fisk og smerte har gått i årevis blant fiskehelsepersonell, oppdrettere, sportsfiskere, dyrevernaktivister og forskere. Et utvalg artikler fra nettstedet forskning.no gir et innblikk i kunnskap, uenighet og debatt: Fisk føler ikke smerte […]

Read more

Sedasjon med Aqui-S ved levering av smolt Levering av smolt fra settefiskanlegg medfører flere operasjoner som kan være stressende for fisken, selv med optimaliserte rutiner. Først senkes vannstanden for å trenge fisken slik at den går i pumpeinnsuget Deretter pumpes fisken, ofte i trange rør flere hundre meter, mens den svømmer aktivt mot strømmen Enkelte […]

Read more

Sedasjon av regnbueørret med AQUI-S ved smoltlevering Smoltutsett anonymisert – Rapport – 2012-02-27 RELATERTE ARTIKLER Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på […]

Read more

Sedasjon med AQUI-S under avlusning med deltametrin Et forsøk ved Helgeland Havbruksstasjon i september 2013 indikerte at sedasjon under badeavlusning dessuten kan redusere opptaket av lusemiddelet deltametrin (Alpha Max «Pharmaq») i fisken. Det ble derfor bestilt en kontrollert studie ved VESO Vikan i Namsos for å bekrefte eller avkrefte funnet. Sedasjon ved lusebehandling i deltametrin […]

Read more