Bedøvelse med Aqui-S ved telling av lus

Bedøvelse med Aqui-S ved telling av lus Takket være svært kort tilbakeholdelse før slakt, kun 2 døgngrader, er det aktuelt å benytte Aqui-S til å bedøve fisk for lusetelling mot slutten av sjøperioden. Aqui-S har imidlertid andre egenskaper enn de tradisjonelle bedøvelsesmidlene. For å unngå startproblemer på mærkanten er det svært viktig at sluttbrukerne er informert […]

Read more