Vår norske historie

1985

Norbio ble etablert i september 1985 som et bioteknologiselskap under Selmer Sande. Selskapet rekrutterte personell fra Universitetet i Bergen og delte lokaler med Universitetets Felleslaboratorium for Bioteknologi. Norbio skulle forsyne resten av Selmer Sandes akvakulturengasjementer med forskningsresultater innen områdene fiskehelse, molekylærgenetikk og fórtilsetning.

1990

Selskapet ble solgt i 1990 og forretningsideen ble da endret til å omfatte utvikling, produksjon, markedsføring kommersielle produkter og tjenester til brukere innen akvakultur. All annen aktivitet ble skilt ut.

1993

I 1993 ble selskapet solgt på ny. Majoritetsaksjonær var det nederlandske konsernet Akzo Nobel, som var delt i en veterinærfarmasøytisk gren, Intervet, og en humanmedisinsk del, Organon. (I tillegg hadde Akzo Nobel grener innenfor kjemikalier og coating.) Norbio ble del av Intervet og skiftet navn til Intervet Norbio.

1999

I slutten av 1999 kjøpte Intervet Hoechst (HR Vet), som i Norge drev med veterinærprodukter til landdyr og hadde kontor i Oslo. HR Vet skiftet navn til Intervet Norge. Hos Intervet Norbio i Bergen merket de ikke så mye til dette, men visste om at det var kollegaer på østlandet som drev med andre dyr enn fisk.

2005

Høsten 2005 flyttet Intervet Norge til Bergen, og kontoret i Oslo ble lagt ned. Selgerne ble igjen på østlandet, og fra og fra administrasjonen var det kun Svein O. Torp som kom til Bergen. Intervet Norge på den tiden solgte kun produkter til landdyr, mens Intervet Norbio hadde salg og forskning på aqua.

2007

Akzo Nobel var i flere år på utkikk etter noen som kunne overta den human og veterinærmedisinske delen av konsernet, da de ønsket å rendyrke sin portefølje mot industrien, og i 2007 kjøpte Schering-Plough både Organon og Intervet. (De var nødt til også å kjøpe Intervet).
Sommeren 2007 ble så den kommersielle delen av Intevet Norbio slått sammen med Intervet Norge, og Intervet Norbio ble et rent forskningsselskap. Dette er bare regnskapsmessig.Vi markedsførte oss nå under fanen Intervet Schering-Plough Animal Health.

2009

I 2009 ble vi slått sammen med Merck, som i Europa markedsfører seg under navnet MSD.

2010

I 2010 ble selskapene splittet og Petter Frost ble adm. dir. for Intervet Norbio Som ny daglig leder/ adm. dir. for Intervet Norge kom Karin Jager.

2011

Intervet Norbio skifter navn til MSD AH Innovation AS.

2014

Intervet Norge skifter navn til MSD Animal Health Norge AS