Vær godt skodd i kampen mot

lungebetennelse hos kalvene dine

Kartlegg forekomsten av lungebetennelse i din besetning

Ved hjelp av en rekke diagnostiske verktøy kan din veterinær undersøke forekomsten av lungebetennelse i din besetning og fange opp sykdomstilfeller på et tidlig stadium.

Dette gir deg muligheten til å gripe inn – til fordel for velferd, produksjon og gårdens økonomi.

23-67 % av kalver har lungebetennelse uten å vise symptomer1

Lungebetennelse hos kalver er i de fleste tilfeller subklinisk, som betyr at kalvene kun viser svært svake, eller ingen, symptomer på sykdom. Det kan derfor være reelle problemer med lungebetennelse i besetningen, selv om du ikke kan se det med egne øyne.

Lungebetennelse kan gi varige skader og ha negativ innvirkning på velferd, produksjon og gårdens økonomi. Sykdommen kan gi tregere tilvekst, problemer med reproduksjon, dårligere ytelse senere i dyrets liv og høyere dødelighet.2-4

MSD Animal Health setter fokus på forebygging.

Les mer om de potensielle konsekvensene av lungebetennelse hos kalver.

Diagnostiske verktøy for subklinisk lungebetennelse

For å undersøke subklinisk lungebetennelse (lungebetennelse uten tydelige symptomer) tilbyr MSD Animal Health etter avtale to verktøy: blodprøver og ultralydskanning.

Ta kontakt med din veterinær for å få din besetning undersøkt.

Blodprøver: BRD QuickScan Serologi

 1. Veterinæren tar blodprøver fra ca. 10 kalver som er over 3 måneder gamle.
 2. Blodprøvene sendes inn til undersøkelse.
 3. Blodprøven måler antistoffer og kan vise om det er akutt smitte i besetningen.
 4. Etter 4-5 uker vil veterinæren få svaret.
 5. I samarbeid med veterinæren bestemmer du neste steg.

Blodprøvene bør ikke vurderes alene, men ses i sammenheng med symptomer og evt. obduksjonsfunn på gården, som det aktuelle sykdomsbildet til gården og lungeprøver fra døde kalver.

Blodprøvene kan påvise tilstedeværelse av følgende lungevirus og bakterier: BRSV, BCoV, parainfluensa, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Mycoplasma bovis

Kalvediagnostisering

Ultralydskanning av lungene

 1. Veterinæren utfører en ultralydskanning av lungene.
 2. Ultralyden viser den reelle forekomsten av lungeforandringer og i nøyaktig hvilken aldersgruppe den starter.
 3. I samarbeid med veterinær bestemmes neste steg.
 4. Ultralydskanning gjør det også mulig å velge de beste kalvene for den fremtidige besetningen.

Ultralydskanning kan fange opp de tidligste lungeskadene, og med den kunnskapen kan man ta grep før skadene blir alvorlige. Ultralydskanning gir også mulighet til å velge ut de beste kalvene til den fremtidens besetningen, da kalver med lungeforandringer kan ha lavere ytelse senere i livet. Fra et produksjonmessig formål, bør derfor kalver med lungeforandringer velges bort.

Kontakt din veterinær og få din besetning undersøkt for lungebetennelse.

Husk å holde øye med de synlige symptomene

Det er viktig å kjenne til og finne de tidligste, klinisk synlige symptomene på lungeproblemer, som rennende øyne og nese. Systematisk undersøkelse av kalvene, f.eks. ved hjelp av MSD ​​Animal Health sine poengkriterier, kan hjelpe deg med å behandle kalvene i tide og dermed slå ned et potensielt sykdomsutbrudd hos kalvene.

Hvis du ikke er kjent med MSD Animal Health sine poengkriterier, kan du kontakte din veterinær og finne ut mer.

Forebygging basert på en gjennomtenkt handlingsplan er en av nøklene til høy produksjon i din besetning

På bakgrunn av fokuserte veterinærbesøk med diagnostiske undersøkelser kan din veterinær danne seg en oversikt over sykdomsforekomsten i din besetning.

Cows

På bakgrunn av dette vil det være mulig å lage en konkret handlingsplan på kritiske områder for din besetning, og planlegge den forebyggende innsatsen der nytten er størst.

En slik plan kan blant annet inneholde rådgivning vedrørende ventilasjon i fjøset, gruppeinndeling, föring og vaksinasjonsplan.

Støtte fra MSD Animal Health

Diagnostikk, hjelp til prøvetaking og analyser, samt påfølgende handlingsplaner er noen av tjenestene som MSD Animal Health tilbyr i samarbeid med din veterinær. MSD Animal Health tilbyr også opplæring i bruk av ultralydskanning til din veterinær.

Etter prøvetaking tilbyr MSD Animal Health å analysere blodprøvene, som sendes til MSD Animal Health sitt laboratorium i Boxmeer (Nederland). Veterinæren mottar svarene etter 4-5 uker, og de kan inngå som verdifull kunnskap i planlegging av fremtidige tiltak.

Se tallene på de potensielle konsekvensene av

lungebetennelse i besetningen din

Referanser

 1. Ollivet and Buczinski, Vet Clin Food Anim 32 (2016) 19–35: On-Farm Use of Ultrasonography for Bovine Respiratory Disease.
 2. Tajero & Bach, J. Ani Sci. (2016) 94: 5: 48: The Hidden Cost of a Hidden Disease: Growth Performance of Calves as Affected by Bovine Respiratory Disease Diagnosed Using Ultrasonography
 3. Teixeira et al, J. Dairy Sci. (2017) 100:2985–2991: Thoracic ultrasound assessment of lung consolidation at weaning in Holstein dairy heifers: Reproductive performance and survival.
 4. Dunn et al.J. Dairy Sci. (2018) 101 :5404–5410: The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography, on first-lactation milk production in Holstein dairy calves.NO-NON-221200002