Komplett vaksineliste

Informasjonen om disse reseptpliktige legemidlene er kun for godkjent helsepersonell, dvs. veterinærer, fiskehelsebiologer, samt studenter i disse fag.

Alle produkter

ProduktBeskrivelse
Bravecto®Til behandling av flått og lopper hos hund. Link til SPC
Bravecto®Til behandling av flått og lopper hos katt. Link til SPC
Caninsulin® vet.Til behandling av diabetes mellitus hos hund og katt. Link til SPC
Dexadreson® vetTilstander der glukokortikoidenes antiinflammatoriske, antiallergiske, immunsuppressive eller glukoneogenetiske effekter er indisert. Gir rask innsettende effekt med kort varighet. Link til SPC
Dolorex® vet.Til smertelindring assosiert med kolikk med opprinnelse i gastrointestinalkanalen. Til sedasjon i kombinasjon med visse alfa2-adrenoseptoragonister. Hund: Til lindring av moderat smerte i bløtvev og indre organer. Til sedasjon i kombinasjon med visse alfa2-adrenoseptoragonister. Katt: Til lindring av moderate smerter assosiert med bløtvevskirurgi. Link til SPC
Equilis® PrequenzaAktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot hesteinfluensa, ved å redusere kliniske symptomer og virusspredning etter infeksjon. Link til SPC
Equilis® Prequenza TeAktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot hesteinfluensa, ved å redusere kliniske symptomer og virusspredning etter infeksjon, og aktiv immunisering mot tetanus for å hindre dødsfall. Link til SPC
Equilis® TeAktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot tetanus for å hindre dødelighet. Link til SPC
Estrumat® vet.Prostaglandinanalog til storfe, svin og hest. Storfe: Brunstsynkronisering. Stille brunst (ovulasjon uten brunst). Abortprovokasjon i drektighetens første 150 dager. Kronisk endometritt. Utstøtning av dødt foster. Luteincyster. Kalvingsinduksjon. Svin: Fødselsinduksjon ved forlenget drektighet. Hest: Brunstinduksjon. Link til SPC
Exspot ® vet.Mot flått, lopper, lus, pelsmidd og sandflue (Phlebotomus perniciosus) på hund. Link til SPC
Finadyne® vet.Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt til hest, storfe og gris. Link til SPC
Incurin®Striol til behandling av hormonavhengig urininkontinens som følge av lukkemuskelsvikt hos ovariehysterektomerte tisper. Link til SPC
Karsivan® vet.Propentofyllin mot nedsatt blodsirkulasjon i cerebrale og perifere vev, hos eldre hunder med apati og redusert bevegelighet. Link til SPC
Nobivac® BbPi vet.Intranasal vaksine for aktiv immunisering av hund mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus i perioder med økt smitterisiko for å redusere kliniske symptomer forårsaket av B. bronchiseptica og hundens parainfluensavirus, og for å redusere virusutskillelse av hundens parainfluensavirus. Link til SPC
Nobivac® DHPPi vet.Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2 og hundens parainfluensavirus. Link til SPC
Nobivac® DHP vet.Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer forårsaket med infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket med infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av hundens adenovirus type I og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2. Link til SPC
Nobivac® DucatAktiv immunisering av katter mot infeksjoner forårsaket av felint rhinotrakeittvirus (felint herpesvirus type I) og felint calicivirus. Vaksinering reduserer kliniske symptomer forårsaket av disse virusinfeksjonene. Link til SPC
Nobivac® L4For aktiv immunisering av hunder mot L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola; for å redusere infeksjon og utskillelse i urin, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni; for å redusere infeksjon og utskillelse i urin, L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava; for å redusere infeksjon og L. kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang; for å redusere infeksjon og utskillelse i urin. Link til SPC
Nobivac® Parvo vet.Aktiv immunisering av hunder for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus. Link til SPC
Nobivac® Pi vet.Til aktiv immunisering av hunder > 8 uker for å redusere kliniske symptomer på infeksjon med hundens parainfluensa og redusere virusspredning. Link til SPC
Nobivac® Tricat TrioAktiv immunisering av katter for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med felint calicivirus (FCV) og felint herpesvirus type 1 (FHV). For å forebygge kliniske symptomer (leukopeni) og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med felint panleukopenivirus (FPLV). Link til SPC
Optimmune® vet.Immunsuppressivt middel mot Keratoconjunctivitis sicca hos hund samt kronisk superfisiell keratitis. Link til SPC
Panacur® vet.Anthelminticum som inneholder fenbendazol og har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlige forekommende gastrointestinale nematoder. Også virksom mot lungeorm og bendelorm. Link til SPC
Posatex ™redråper til behandling av akutt otitis externa og akutt forverring av residiverende otitis externa forårsaket av bakterier som er følsomme for orbifloksacin og sopp følsomme for posakonazol, spesielt Malassezia pachydermatis. Link til SPC
Receptal® vet.Gonadotropinfrigjørende hormonanalog (Buserelin) til ovulasjonsinduksjon og behandling av follikkelcyste. Link til SPC
Regumate® EquineTil hopper med tydelig follikulær aktivitet i overgangsperioden mellom sesongbetinget anøstrus og parringssesong (follikler som er minst 20-25 mm ved behandlingsstart). Undertrykking/hindring av brunst. Kontroll av igangsetting av brunst og synkronisering av ovulasjon. Link til SPC
Scalibor® vet.Lipidløselig pyretroid med insekticid og acarisid virkning. Mot lopper, skogflått, husflått, sandflue og mygg. Link til SPC
Tribrissen® vet.Potensert, bredspektret sulfonamidpreparat som inneholder trimetoprim og sulfadiazin i forholdet 1:5. Sulfadiazin er et sulfonamid med kort halveringstid og lav vannløselighet. Link til SPC
Vetalgin® vet.Metamizol-natrium til bruk generelt ved smertetilstander. Kolikk, fødsler, krampetilstander i orificium og cervix, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse. Link til SPC
Vidalta® vetFor behandling av hypertyreose og kliniske symptomer forbundet med hypertereose hos katt. Link til SPC