Newsroom

  • MSD Animal Health mottar EU godkjennelse for BOVILIS® CRYPTIUM

    Første EU-godkjente vaksine dokumentert å beskytte mot Cryptosporidium parvum hos kalver fra fødsel BERGEN, NORGE, 4. juni, 2024 – MSD Animal Health, en avdeling av Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA (NYSE:MRK), kunngjorde i dag at EU-kommisjonen har godkjent BOVILIS® CRYPTIUM, den første EU-godkjente vaksinen for å beskytte storfe mot Cryptosporidium parvum (C. parvum)…

    Read More