Om afya serengeti

Afya Serengeti startet som et forskningsprosjekt under ledelse av Dr. Sarah Cleaveland. Prosjektet utviklet seg raskt til et rabieskontrollerende program som i samarbeid med lokalbefolkningen i Serengeti sikrer utbredt vaksinering av hunder mot rabies. Prosjektet tilbyr landsbyer lokale vaksinasjonsklinikker hvor hundeeiere kan vaksinere, registrere og merke hunden med et halsbånd. Afya Serengeti betyr «Helse til Serengeti på Swahili.

Rabies er en dødelig virussykdom. Den kan infisere husdyr, ville dyr og mennesker. Ubehandlede bittsår av rabiesinfiserte dyr kan forårsake akutt neurologisk sykdom som kan føre til koma og død innen få uker. Hver dag dør rundt 100 barn av rabies. I Afrika alene dør 25 000 mennesker hvert år av denne forferdelige sykdommen som man med enkle midler kan beskytte mot.

Tamhunder er hovedbærerene av rabies, de forårsaker 84.2% av rabiestilfellene i Serengetiregionen. Tradisjonelt brukes hundene til å beskytte buskapen, som jakthunder og familiehunder. Barn er spesielt utsatt for smitte på grunn av deres nære kontakt med hundene og fordi sjansen for å bli bitt i hodet er større enn hos voksne. Bitt i hodet og ansikt gir høyere risiko for å få sykdommen.

Den internasjonale veterinærstanden er i en unik posisjon for å forhindre rabiestrusselen og redde liv. Takket være veterinærer over hele verden har Intervet/Schering-Plough Animal Health hittil donert mer enn 900,000 doser med rabiesvaksine til Afya Serengeti. På grunn av de gode resultatene som prosjektet har oppnådd er det nå planlagt å utvide til andre land. Utfordringen for Afya Serengeti er nå å opprettholde vaksinasjonsdekningen og holde interessen for vaksinasjon oppe.

For mer informasjon:

www.rabies-vaccination.com

www.afya.org