Bovilis® Ringvac vet.

Ringormvaksine.


INJEKSJONSSUBSTANS:
1 ml rekonstituert vaksine inneh.: >7 × 106 og <21 ×106 levende attenuerte mikrokonidier av Trichophyton verrucosum stamme 130, gelatin, sakkarose, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:
Klassifisering: Levende, frysetørret, attenuert vaksine av Trichophyton verrucosum stamme 130.

Indikasjoner:
Til aktiv immunisering av storfe mot ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum både i friske og ringormsmittede besetninger.

Kontraindikasjoner:
Dyr med kliniske symptomer på ringorm bør ikke vaksineres, da vaksinasjon i enkelte tilfeller kan forverre eksisterende lesjoner.

Bivirkninger:
På noen dyr kan en liten skorpe oppstå på injeksjonsstedet. Denne heles av seg selv etter noen få uker.

Drektighet/Laktasjon:
Vaksinasjon i de 2 siste månedene av drektigheten bør unngås.

Dosering:
Injiser intramuskulært, helst i nakken av hensyn til hudkvaliteten. Kalver opp til 4 måneder: 2 ml. Eldre dyr: 4 ml. Hele besetningen vaksineres 2 ganger med 10–14 dagers mellomrom. Senere kan bare nyfødte kalver og dyr som blir bragt inn i besetningen vaksineres. Det er ikke nødvendig å vaksinere dyr som tidligere har hatt ringorm. Best mulig utbytte av ringormvaksinen oppnås hvis man i tillegg til vaksinasjonen foretar grundig rengjøring og desinfisering av bygninger og utstyr for å inaktivere ringormsporer.

Overdosering/Forgiftning:
Kun lokale reaksjoner og svak temperaturstigning har vist seg ved vaksinering med 10 ganger normal dose.

Tilbakeholdelsestider:
Melk: Ingen. Slakt: 14 dager.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares kaldt (2–8°C). Beskyttes mot lys. Rekonstituert vaksine må brukes innen 6 timer.

Andre opplysninger: Når man vaksinerer en ringorminfisert besetning, kan noen av dyrene som vaksineres befinne seg i inkubasjonsstadiet av sykdommen. Noen av disse kan, til tross for vaksineringen, få tegn på klinisk ringorm pga. den naturlige infeksjonen. Disse dyrene vil utvikle immunitet enten fra vaksinen eller som følge av den naturlige infeksjonen.

Pakninger:
Injeksjonssubstans: Til storfe: 5 doser (hettegl.) 008506.

Sist endret: 24.08.2010