Equilis® Prequenza Te

Vaksine mot influensa hos hest.  ATCvet-nr.: QI05A A01pic_equilispte
INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hest: 1 dose (1 ml) inneh.: 

Hesteinfluensavirus: A/equine-2/South Africa/4/03 50 AU, A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AU, renset saponin, kolesterol, fosfatidylkolin, fosfatbuffer.

Egenskaper:Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot hesteinfluensa

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot hesteinfluensa, ved å redusere kliniske symptomer og virusspredning etter infeksjon. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 5 måneder etter grunnimmunisering, 12 måneder etter 1. revaksinering. 

Bivirkninger: En diffus hard eller bløt hevelse (maks. 5 cm i diameter), som går tilbake innen 2 dager, kan forekomme. I svært sjeldne tilfeller kan det forekomme en lokal hevelse >5 cm som kan vare >2 dager. Smerte på injeksjonsstedet kan forekomme i sjeldne tilfeller og resultere i kortvarig funksjonelt ubehag (stivhet). I svært sjeldne tilfeller kan feber, noen ganger fulgt av letargi og mangel på appetitt, forekomme i 1 dag, unntaksvis i opp til 3 dager.

Forsiktighetsregler: Pga. mulig interferens med maternelle antistoffer, skal føll ikke vaksineres før ved 6 måneders alder, spesielt føll født av hopper som ble revaksinert i løpet av de 2 siste månedene av drektigheten. 

Interaksjoner: Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet og laktasjon. 

Dosering: Kun friske dyr skal vaksineres. 1 dose (1 ml) gis i.m. 
Grunnimmunisering: 1. injeksjon gis fra 6 måneders alder, 2. 
injeksjon gis 4 uker senere. Revaksinering: 1. revaksinering (3. dose) gis 5 måneder etter grunnimmuniseringen. Denne 
revaksineringen fører til immunitet som varer i minst 12 måneder. 
Den 2. revaksineringen gis 12 måneder etter 1. revaksinering. 
Alternativt anbefales det å gi, med 12 måneders intervall, en passende vaksine mot hesteinfluensa som inneholder stammene A/equine 2/South Africa/4/03 og A/equine 2/Newmarket-2/93 for å opprettholde immunitet for influensakomponenten. Ved økt infeksjonsrisiko eller ved utilstrekkelig inntak av kolostrum, kan det i tillegg gis en initial injeksjon ved 4 måneders alder etterfulgt av det fullstendige vaksinasjonsprogrammet (grunnimmunisering ved 6 
måneders alder og 4 uker senere).

Tilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). 
Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

Pakninger:Injeksjonsvæske:Til hest: 10 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte) 152943. 10 × 1 ml (hettegl.) 092193. 

Sist endret: 27.08.2013