Equilis® T

Vaksine mot tetanus. ATCvet-nr.: QI05A B03


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hest:1 ml inneh.:: Tetanustoksoid 40 Lf, renset saponin, kolesterol, fosfatidylkolin, laktose, fosfatbuffer, kloridbuffer, spor av formaldehyd.

Egenskaper:Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot tetanus.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot tetanus for å hindre dødelighet. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 17 måneder etter grunnimmunisering, 24 måneder etter første revaksinering.

Bivirkninger: En diffus hard eller bløt hevelse (maks. 5 cm i diameter), som går tilbake innen 2 dager, kan forekomme. Smerte på injeksjonsstedet kan av og til forekomme. Feber kan i noen tilfeller forekomme i 1 dag, unntaksvis i 3 dager.

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner:Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Tetanus-Serum fra Intervet. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon:Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering:Grunnimmunisering: 1. injeksjon gis fra 6 måneders alder, 2. injeksjon gis 4 uker senere. Revaksinering: 1. revaksinering gis senest 17 måneder etter grunnimmuniseringen. Deretter anbefales et maks. intervall på 2 år. Ved økt infeksjonsrisiko eller ved utilstrekkelig inntak av kolostrum, kan det i tillegg gis en initial injeksjon ved 4 måneders alder, etterfulgt av det fullstendige vaksinasjonsprogrammet (grunnimmunisering ved 6 måneders alder og 4 uker senere). Samtidig aktiv og passiv immunisering (krisevaksinering): Vaksinen kan brukes sammen med Tetanus-Serum fra Intervet til behandling av skadede hester som ikke er immunisert mot tetanus. I slike tilfeller kan den 1. vaksinedosen gis samtidig med egnet profylaktisk dose Tetanus-Serum fra Intervet, på et separat injeksjonssted, ved bruk av separate sprøyter og kanyler. Dette fører til passiv beskyttelse mot tetanus i minst 21 dager etter samtidig administrering. Den 2. vaksinedosen administreres 4 uker senere. En 3. vaksinasjon med Equilis Te gjentas minst 4 uker senere. Administrering: 1 dose (1 ml) gis i.m.

Overdosering/Forgiftning: Etter administrering av en dobbel vaksinedose er det ikke sett andre bivirkninger enn de som er beskrevet under Bivirkninger, bortsett fra noe depresjon på vaksinasjonsdagen.

Tilbakeholdelsestider: 0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet:Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

Pakninger:Injeksjonsvæske: Til hest: 10 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte) 050060.

Sist endret: 14.06.2013.