Incurin® vet.

Østriol.TABLETTER:
Hver tablett inneh.: Østriol 1 mg.

Egenskaper:
Klassifisering: Østriol er et naturlig østrogen med kort virkningstid. Hund på langtidsbehandling viser ingen tegn på benmargssuppresjon, sannsynligvis pga. østriolets hurtigvirkende østrogene karakter.
Utskillelse: Ingen akkumulering etter gjentatt oral administrering.

Indikasjoner:
Behandling av hormonavhengig urininkontinens som følge av lukkemuskelsvikt hos ovariehysterektomerte tisper.

Kontraindikasjoner:
Skal ikke gis til intakte tisper da effekt bare er vist hos ovariehysterektomerte tisper. Dyr med polyuri-polydipsisyndrom bør ikke behandles. Kontraindisert ved drektighet, diegiving og hos dyr yngre enn 1 år.

Bivirkninger:
Østrogene virkninger som oppsvulmet vulva, hovne melkekjertler og/eller tiltrekkende virkning på hannhunder og oppkast er observert ved høyest anbefalt dose. Frekvensen er ca. 5-9%. Bivirkningene er reversible når dosen senkes. Vaginalblødning forekommer i sjeldne tilfeller. Utvikling av alopecia er sett i svært sjeldne tilfeller.

Forsiktighetsregler:
Dosen bør senkes ved tegn på østrogene virkninger. Høye doser østrogen kan ha tumorfremmende virkning på målorganer med østrogenreseptorer (melkekjertler).

Drektighet/Laktasjon: Kontraindisert ved drektighet og diegiving.

Dosering:
Tilpasses individuelt. Anbefalt doseringsregime: Ved behandlingsstart 1 tablett (1 mg) pr. tispe pr. dag. Ved tilfredsstillende behandling senkes dosen til ½ tablett pr. tispe pr. dag. Dersom startbehandlingen ikke er vellykket økes dosen til 2 tabletter pr. tispe pr. dag gitt som engangsdose. Behandling annenhver dag kan forsøkes når effektiv dose er etablert. Minimumsdosen er 0,5 mg pr. tispe pr. dag. Dosen som gir terapeutisk effekt skal være lavest mulig. Maks.dosen er 2 tabletter pr. tispe pr. dag. Diagnosen bør revurderes dersom det ikke oppnås respons på behandlingen. Behandlede dyr bør undersøkes hver 6. måned.

Overdosering/Forgiftning:
Ved overdosering kan det forekomme typiske østrogene virkninger. Disse virkningene er reversible ved senkning av dosen.

Oppbevaring og holdbarhet:
Skal ikke oppbevares over 30°C.

Pakninger:
Enpac: 30 stk. (blister) 002127.

Sist endret: 01.06.2010.