Karsivan® vet.

Vasoterapeutikum.     ATCvet-nr.: QC04A D90TABLETTER 50 mg til hund: Hver tablett inneh.: Propentofyllin 50 mg, hjelpestoffer til 105 mg. Filmdrasjert. Fargestoff: Jernoksid (E 172).

Egenskaper:Klassifisering: Xantinderivat. Virkningsmekanisme: Propentofyllin øker syklisk adenosinmonofosfat i hjernesubstans og blodårer. Økning av gjennomblødning og oksygentilførsel i vev og muskulatur. Forbedrer erytrocyttenes fleksibilitet og reduserer patologisk fullblodsviskositet. Hemmer trombocyttaggregasjon. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 15 minutter. Biologisk tilgjengelighet ca. 30% av tilført mengde. Halveringstid: Ca. 30 minutter. Metabolisme: I lever. Utskillelse: Ca. 80-90% via nyrene. Resten utskilles via feces og lunger.

Indikasjoner: Nedsatt blodsirkulasjon i cerebrale og perifere vev hos eldre hunder med apati og med redusert bevegelighet.

Kontraindikasjoner: Drektige tisper og avlsdyr. Xantin-allergi.

Bivirkninger:I sjeldne tilfeller oppkast, spesielt ved behandlingsstart. Diaré er også observert. Allergiske reaksjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller (urticaria). Restitusjon ved seponering av behandling.

Drektighet/Laktasjon: Skal ikke gis til drektige tisper.

Dosering: 2,5 mg propentofyllin pr. kg 2 ganger daglig. Dette tilsvarer ½ tablett pr. 10 kg 2 ganger daglig. Preparatet gis morgen og kveld over et lengre tidsrom (f.eks. 2-3 måneder), ev. permanent.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer på hjerte- og cerebral overstimulering. Brekninger er observert ved 90 mg peroralt/kg. Uro og unormal gange ved 135 mg peroralt/kg. Seponering og symptomatisk behandling.

Pakninger:Tabletter: 50 mg: Til hund: 60 stk. (blister) 122960.

Sist endret: 12.05.2014