Nobivac® BbPi vet.

Vaksine mot Bordetella bronchiseptica og parainfluensa hos hund.ATCvet-nr.: QI07A F01


LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NASAL ADMINISTRERING, suspensjon til hund:1 dose (0,4 ml) inneh.:Levende Bordetella bronchiseptica (stamme B-C2) ≥108 og ≤10 9,7 cfu, levende parainfluensavirus (stamme Cornell) ≥10 3 og ≤10 5,8 TCID50.

Egenskaper:Klassifisering: Vaksine av levende Bordetella bronchiseptica stamme B-C2 og levende parainfluensavirus stamme Cornell. Virkningsmekanisme: Etter intranasal vaksinering stimuleres utvikling av aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus. Denne typen intranasal vaksine er i stand til å indusere immunrespons uten interferens med maternelle antistoffer. Begynnende immunitet: Bordetella bronchiseptica: Etter 72 timer. Parainfluensavirus: Etter 3 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner:Aktiv immunisering av hund mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus i perioder med økt smitterisiko for å redusere kliniske symptomer forårsaket av B. bronchiseptica og hundens parainfluensavirus, og for å redusere virusutskillelse av hundens parainfluensavirus.

Bivirkninger: Mild utflod fra øyne og nese kan forekomme fra dagen etter vaksinering, noen ganger samtidig med hvesing, nysing og/eller hoste, spesielt hos svært unge mottakelige valper. Symptomene er vanligvis forbigående, men kan vare i opptil 4 uker. Ved mer alvorlige symptomer kan egnet antibiotikabehandling være nødvendig.

Forsiktighetsregler: Vaksinerte dyr kan spre B. bronchiseptica i inntil 6 uker etter vaksinering og parainfluensavirus i noen få dager etter vaksinering. Katter, griser og uvaksinerte hunder kan reagere på vaksinestammen med milde og forbigående luftveissymptomer. Immunsuppressiv behandling kan svekke utviklingen av aktiv immunitet, og øke sjansene for bivirkninger. Personer med nedsatt immunforsvar bør unngå kontakt med vaksinen og vaksinerte hunder de 6 første ukene etter vaksinering. Desinfisér hender og utstyr etter bruk.

Interaksjoner: Preparatet må ikke administreres samtidig med andre intranasale behandlinger eller under antibiotikabehandling. Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, levende vaksiner i Nobivac-serien mot valpesyke, smittsom hepatitt hos hund forårsaket av hundens adenovirus type 1, hundens parvovirussykdom og luftveisinfeksjon forårsaket av hundens adenovirus type 2, samt inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater finnes ikke. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater. Dersom antibiotikabehandling gis innen 1 uke etter vaksinering, bør vaksineringen gjentas etter at antibiotikabehandlingen er avsluttet.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet.

Dosering: 1 dose (0,4 ml) oppløst vaksine administreres inn i et nesebor. Hundene bør være minst 3 uker gamle. Når Nobivac BbPi administreres samtidig (dvs. ikke blandet) med en annen Nobivac-vaksine, må hundene ikke være yngre enn minimumsalderen anbefalt for den andre vaksinen. Uvaksinerte hunder bør gis 1 dose minst 3 uker før perioden for antatt smitterisiko, for å oppnå beskyttelse mot begge vaksineagens. For å oppnå beskyttelse mot B. bronchiseptica bør uvaksinerte hunder få dosen minst 72 timer før perioden for antatt smitterisiko. Årlig revaksinering.

Overdosering/Forgiftning:
Etter en overdose kan det, spesielt hos veldig unge valper, oppstå symptomer på øvre luftveissykdom, inkl. øye- og neseflod, faryngitt, nysing og hoste. Symptomene kan starte dagen etter vaksinering og har vært sett i opptil 4 uker etter vaksinering.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Holdbarhet etter rekonstituering: 1 time. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakninger:Lyofilisat og væske til nasal administrering: Til hund:5 doser (hettegl.) 030143. 25 doser (hettegl.) 030154.


Sist endret: 11.12.2013