Nobivac® DHPPi vet.

Vaksine mot valpesyke, hepatittvirus, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund:

Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Onderstepoort, minst 104 TCID50, adenovirus type 2 (CAV2), levende svekket stamme Manhattan LPV3, minst 104 TCID50, parvovirus (CPV), levende svekket stamme 154, minst 107 TCID50, parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell, minst 105,5 TCID50 II) Hetteglass: fosfatbufret saltvann.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Vaksinen stimulerer til aktiv immunitet overfor valpesykevirus (CDV), smittsom hepatittvirus (CAV1), hundens adenovirus (CAV2), hundeparvovirus (CPV) og hundens parainfluensavirus (CPiV). Anbefalt vaksinasjon vil gi beskyttelse hos nesten alle vaksinerte hunder. Det oppnås immunitet også hos dyr som har maternelle antistoffer ved vaksinasjonstidspunktet. Hos noen hunder kan CPV bli funnet i avføringen inntil 8 dager etter vaksinering. Virus kan spres til andre hunder, men uten å gi kliniske tegn til sykdom. For CPiV oppnås ikke alltid beskyttende titer av antistoffer, men reduksjon av kliniske symptomer er vist.

Indikasjoner:
Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2 og hundens parainfluensavirus. Begynnende immunitet for CDV, CAV2 og CPV ca. 1 uke etter vaksinering, og varer i 3 år. Begynnende immunitet for CPiV oppnås ca. 4 uker etter vaksinering og varer i 1 år.


Kontraindikasjoner:
Kun friske dyr skal vaksineres.

Bivirkninger:
Forbigående, svak hevelse på injeksjonsstedet i noen dager etter vaksinasjonen. Når vaksinen kombineres med inaktiverte Nobivac vaksiner, ser man oftere hevelse. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinasjonen oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Forsiktighetsregler:
Hunder bør ikke utsettes for unødig smitterisiko den 1. uken etter 1. vaksinering.

Interaksjoner:
Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn firmaets hundevaksiner i Nobivac-serien.

Drektighet/Laktasjon:
Drektighet: Kan brukes til drektige dyr. Laktasjon: Det finnes ikke data ved bruk til diegivende tisper.

Dosering:
1 dose tilsvarer 1 ml av den oppløste vaksinen. Gis s.c. Grunnimmunisering: 1 vaksinasjon fra 10 ukers alder. Ønskes beskyttelse av yngre valper, kan vaksinasjonen påbegynnes fra 6 ukers alder, men valpene må i så fall revaksineres 2-4 uker senere, dvs. fra 10 uker eller eldre. Revaksinering: Hvert år for CPiV og hvert 3. år for CPV, CDV og CAV2.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares ved 2–8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger:
Må ikke blandes med andre preparater bortsett fra suspenderingsvæsken eller andre Nobivac-vaksiner til hund.

Pakninger:
Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 006742. 25 sett (hettegl.) 009413.

Sist endret: 07.02.2011.