Nobivac® Ducat

Vaksine mot calicivirus og rhinotrakeittvirus hos katt.LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til katt:
Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Felint rhinotrakeittvirus, levende svekket stamme G2620A, minst 104,8 TCID50, felint calicivirus, levende svekket stamme F9, minst 104,6 PFU. II) Hetteglass: Fosfatbufret sterilt vann.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot felint rhinotrakeittvirus og felint calicivirus. Begynnende immunitet: 4 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner:
Aktiv immunisering av katter mot infeksjoner forårsaket av felint rhinotrakeittvirus (felint herpesvirus type I) og felint calicivirus. Vaksinering reduserer kliniske symptomer forårsaket av disse virusinfeksjonene.

Kontraindikasjoner:
Se Drektighet/Laktasjon.

Bivirkninger:
Liten, forbigående og av og til smertefull hevelse (≤5 mm) kan sees på injeksjonsstedet i 1 dag. Lett, forbigående stigning i rektaltemperatur kan forekomme. Forbigående letargi er av og til observert den første dagen etter vaksinering. I sjeldne tilfeller kan vaksinen forårsake overfølsomhetsreaksjoner (kløe, dyspné, oppkast, diaré og kollaps).

Forsiktighetsregler:
Kun friske dyr skal vaksineres. Forsiktighet må utvises slik at aerosoler ikke blir dannet under vaksinering, da nasal eller oral eksponering kan føre til kliniske symptomer på sykdom i respirasjonstractus, inkl. letargi og utilpasshet. Av samme grunn bør katten hindres fra å slikke på injeksjonsstedet.

Interaksjoner:
Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner enn Intervets vaksine som inneholder rabiesantigen stamme Pasteur RIV, der denne og kombinert bruk er tillatt. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om Nobivac Ducat skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon:
Skal ikke brukes under drektighet og laktasjon, da preparatet ikke er testet på drektige eller lakterende katter.

Dosering:
1 dose tilsvarer 1 ml av den oppløste vaksinen. Gis subkutant. Grunnimmunisering: 2 vaksineringer, hver med 1 enkelt dose, gis med 3-4 ukers mellomrom. Kattene kan vaksineres fra 8 ukers alder. Revaksinering: 1 enkelt dose hvert år.

Overdosering/Forgiftning:
Forbigående hevelse (≤5 mm) på injeksjonsstedet kan forekomme i 4-10 dager. Forbigående temperaturstigning (<40,8°C) kan forekomme. Letargi er av og til observert 1 dag etter vaksinering.

Oppbevaring og holdbarhet:
Lyofilisat: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Oppløsningsvæske: Oppbevares under 25°C dersom den oppbevares atskilt fra vaksinen.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til katt: 25 sett (hettegl.) 011092.

Sist endret: 28.09.2010