Nobivac® L4

Underoverskrift: Vaksine mot leptospirose hos hund.

ATCvet-nr.: QI07AB01

Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon til hund
Deklarasjon: 1 dose (1 ml) inneh.: Inaktivert Leptospira interrogans, serogruppe Canicola; serovar Portland-vere (stamme Ca-12-000) 3550-7100 U, Leptospira interrogans, serogruppe Icterohaemorragiae; serovar Copenhageni (stamme Ic-02-001) 290-1000 U, Leptospira interrogans, serogruppe Australis; serovar Bratislava (stamme As-05-073) 500-1700 U, Leptospira kirschneri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Dadas (stamme Gr-01-005) 650-1300 U.

Egenskaper:Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet hos hunder mot L. interrogans, serogruppe Canicola; serovar Canicola, L. interrogans, serogruppe Icterohaemorrhagiae; serovar Copenhageni, L. interrogans, serogruppe Australis; serovar Bratislava og L. kirschneri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Bananal/Lianguang. Begynnende immunitet: 3 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hunder mot L. interrogans, serogruppe Canicola; serovar Canicola, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin, L. interrogans, serogruppe Icterohaemorrhagiae; serovar Copenhageni, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin, L. interrogans, serogruppe Australis; serovar Bratislava, for å redusere infeksjon og L. kirschneri; serogruppe Grippotyphosa; serovar Bananal/Lianguang, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin.

Bivirkninger: et kan oppstå en mild og forbigående økning i kroppstemperatur (≤1°C) etter noen dager. Noen valper kan bli mindre aktive og/eller få redusert appetitt. En liten og forbigående hevelse (≤4 cm), som noen ganger kan være hard og smertefull ved palpasjon, kan observeres på injeksjonsstedet. Enhver slik hevelse vil enten forsvinne eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Det kan oppstå en sporadisk og forbigående, akutt hypersensitiv reaksjon (anafylaksi).

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner: Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan blandes med vaksiner i Nobivac-serien som inneholder valpesyke-, canine adenovirus type 2- og/eller parvoviruskomponenter for s.c. administrering. Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan administreres samme dag, men ikke blandes med vaksiner av Nobivac-serien som inneholder Bordetella bronchiseptica- og/eller parainfluensaviruskomponenter for intranasal administrering. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes til drektige dyr.

Dosering: 2 injeksjoner à 1 dose (1 ml), gis med et intervall på 4 uker, fra 6 ukers alder. Grunnimmunisering: Den 1. vaksinen gis fra 6-9 ukers alder, og den 2. vaksinen fra 10-13 ukers alder. I tilfeller med høye nivåer maternelle antistoffer, er 1. vaksine anbefalt fra 9 ukers alder. Revaksinering: Hunder må revaksineres årlig med én dose (1 ml) vaksine. Samtidig bruk: 1 dose av en Nobivac-vaksine som inneholder valpesyke-, canine adenovirus type 2- og/eller parvoviruskomponenter kan rekonstitueres med 1 dose (1 ml) med Nobivac L4. Den blandede vaksinen gis s.c. Administrering: Til s.c. bruk. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk.

Overdosering/Forgiftning: Ved dobbel dose er det ikke sett andre reaksjoner enn de som er oppgitt under bivirkninger. Disse kan imidlertidig være alvorligere og/eller vare lengre. På injeksjonsstedet kan det f.eks. observeres lokal hevelse som er opptil 5 cm i diameter og som bruker >5 uker på å forsvinne fullstendig.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakninger:Injeksjonsvæske: Til hund: 10 × 1 ml (hettegl.) 015590.

Sist endret: 02.05.2013