Nobivac® Pi vet.

Vaksine mot parainfluensa hos hund.PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund:

Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell ≥105,5 og ≤107,3 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Antistoffrespons, reduksjon av kliniske symptomer og/eller reduksjon av virusutskillelse er observert etter smitteforsøk med CPiV 4 uker etter vaksinasjon. Varigheten av immunitet er ikke vist, men en sekundær respons er sett hos revaksinerte hunder 1 år etter grunnimmunisering.

Indikasjoner:
Til aktiv immunisering av hunder >8 uker for å redusere kliniske symptomer på infeksjon med hundens parainfluensavirus og redusere virusspredning.

Bivirkninger:
Enkelte hunder kan vise ubehag under injeksjon. En diffus hevelse inntil 5 mm i diameter kan forekomme på injeksjonsstedet. Hevelsen kan være hard og smertefull og vare i inntil 3 dager etter injeksjon. Etter subkutan administrering sammen med Nobivac rabies- og/eller lepto-vaksiner kan det observeres en diffus hevelse på injeksjonsstedet hos de fleste valper. Av og til vil denne hevelsen være hard og smertefull, men avtar gradvis og forsvinner etter 2-3 uker. Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå. Ved anafylaktisk reaksjon, må egnet behandling, f.eks. med adrenalin, igangsettes straks.

Forsiktighetsregler:
Kun friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner:
Det foreligger ingen informasjon om samtidig bruk med andre vaksiner bortsett fra lepto- og/eller rabies-vaksiner i Nobivac-serien. Disse flytende vaksinene kan benyttes til å rekonstituere den frysetørrede Nobivac Pi vet.

Drektighet/Laktasjon:
Kan brukes til drektige tisper som før drektigheten er vaksinert med Nobivac Pi vet.

Dosering:
1 dose tilsvarer 1 ml av den oppløste vaksinen. Injiseres subkutant. Grunnvaksinering:Før 12 uker: 2 vaksinasjoner, hver med en enkelt dose. 1. dose fra 8 ukers alder og 2. dose 2-4 uker senere. 12 uker og eldre: Enkel vaksinasjon med 1 dose pr. dyr. Revaksinering: 1 enkel dose hvert år.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares kaldt (2-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter oppløsning: 30 minutter.

Andre opplysninger:
Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel eller som godkjent av relevant myndighet.

Pakninger:
Pulver og væske til injeksjonsvæske: TIl hund: 5 sett (hettegl.) 014956. 25 sett (hettegl.) 014938.

Sist endret: 07.09.2010.