Nobivac® Tricat Trio

Vaksine mot calicivirus, herpesvirus og panleukopenivirus til
katt.
ATCvet-nr.: QI06A D04LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE,suspensjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Felint
calicivirus, levende svekket stamme F9, minst 10 4,6 PFU, felint herpesvirus, levende svekket stamme G2620A, minst 10 5,2 PFU, felint panleukopenivirus, levende svekket stamme MW-1, minst 10 4,3 CCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret sterilt vann.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot felint calicivirus, felint herpesvirus type 1 (felint rhinotrakeittvirus) og felint panleukopenivirus hos katter.
Begynnende immunitet: For FCV og FHV: 4 uker. For FPLV: 3 uker. Varighet av immunitet for FCV og FHV: 1 år. For FPLV: 3 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av katter for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med felint calicivirus (FCV) og felint herpesvirus type 1 (FHV). For å forebygge kliniske symptomer (leukopeni) og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med felint panleukopenivirus (FPLV).

Kontraindikasjoner: Se Drektighet/Laktasjon.

Bivirkninger: En moderat, smertefull hevelse kan observeres på injeksjonsstedet i 1-2 dager. En liten forbigående temperaturøkning (opp til 40°C) kan forekomme i 1-2 dager. Nysing, hosting, neseflod og lett sløvhet eller nedsatt matlyst, kan i noen tilfeller sees i opptil 2 dager etter vaksinering. I svært sjeldne tilfeller kan vaksinen føre til hypersensitivitetsreaksjoner (pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps).

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner: Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre
veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon: Skal ikke brukes under drektighet eller laktasjon, da preparatet ikke er testet på drektige eller lakterende katter. Levende FPLV-vaksiner gitt til drektige katter kan gi problemer under drektigheten eller medfødte dfekter på avkommet.

Dosering: 1 dose tilsv. 1 ml av oppløst vaksine. Gis s.c.
Grunnimmunisering: 2 enkeltdoser gis med 3-4 ukers mellomrom.

Den 1. injeksjonen kan gis fra 8-9 ukers alder, og den 2. injeksjonen fra 12 ukers alder. Revaksinering: En enkelt dose (1 ml) iht. følgende skjema: Mot FCV og FHV hvert år (med vaksiner som inneholder stammene F9 og G2620A), mot FPLV hvert 3. år (med stamme MW-1 som i Nobivac Tricat Trio).

Overdosering/Forgiftning: Ved 10 ganger overdose kan en moderat, smertefull hevelse på injeksjonsstedet observeres i 4-10 dager. En liten forbigående temperaturstigning (opp til 40,8°C) kan forekomme i 1-2 dager. I noen tilfeller er det sett generell utilpasshet, hoste, nysing, forbigående apati og nedsatt matlyst i noen få dager.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).
Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

Pakninger:Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til katt: 25 sett (hettegl.) 048528.

Sist endret: 21.08.2012