Optimmune® vet.

Immunsuppressivt middel. ATCvet-nr.: QS01X A90

ØYESALVE til hund:: 1 g inneh.: Ciklosporin 2 mg, hvit vaselin, maisolje, amerchol.

Egenskaper:
Klassifisering: Ciklosporin er et immunmodulerende nonpolært, syklisk oligopeptid med tårefremkallende og antiinflammatoriske virkninger. Absorpsjon: Hornhinnen opptrer som depot for ciklosporin og medisinen har en lav/ingen systemisk biotilgjengelighet. Maks. konsentrasjon av ciklosporin i hornhinnen ble oppnådd etter 2 timer.

Indikasjoner:
Keratoconjunctivitis sicca hos hund samt kronisk superfisiell keratitis.

Bivirkninger:
Mild irritasjon i de første få dagene av behandling kan forekomme.

Forsiktighetsregler:
Sekundære bakterielle øyeinfeksjoner skal behandles samtidig med et antibiotikum. Sikkerhet ved bruk av ciklosporin hos drektige og diegivende tisper er ikke undersøkt.

Dosering:
En stripe salve på ½-1 cm appliseres i øyet 1-2 ganger daglig. Fjern puss med en passende ikke-irriterende oppløsning. Klinisk erfaring tyder på at over 90% av hundene vil kreve livsvarig behandling. For å oppnå de beste resultater i behandlingen bør ciklosporin gis så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, før irreversibel skade og fibrose i tårevevet oppstår. Forbedret Schirmer tåretest anses som en god prognose, såfremt behandlingen fortsettes.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares ved romtemperatur. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 døgn.

Pakninger:
Øyesalve: Til hund: 3,5 g (tube) 392514.


Sist endret: 13.09.2012