Porcilis® Ery vet.

Rødsykevaksine. ATCvet-nr.: QI09A B03
INJEKSJONSVÆSKE,suspensjon til svin:

1 dose (2 ml) inneh.: Erysipelothrix rhusiopathiae stamme M2 (serotype 2) inaktivert lysert antigenkonsentrat f1 ppd, dl-α-tokoferolacetat 150 mg og formaldehyd 0,02-0,05%.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Beskyttelse mot rødsyke oppnås innen 3 uker og varer i 6 måneder.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av svin for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2).

Bivirkninger:

Lett, forbigående økt kroppstemperatur (0,5°C) innen 24 timer, forbigående liten lokal hevelse (1-10 mm) inntil 8
dager etter vaksinering og noe motvillighet til å bevege seg og til å spise.

Forsiktighetsregler:

Syke og svake dyr skal ikke vaksineres. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Ved utilsiktet egeninjeksjon må
legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner, unntatt en
vaksine fra Intervet som inneholder inaktivert parvovirusantigen.

Drektighet/Laktasjon:

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering:

1 dose er 2 ml. Vaksinen injiseres dypt i.m. bak øret. Omrystes godt før og under bruk. Grunnimmunisering: 2 ml fra 10 ukers alder. Vaksinasjonen foretas 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Revaksinering: 2 ganger årlig. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider:

0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og mørkt. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

Pakninger: Injeksjonsvæske: Til svin:

50 ml (plasthettegl.) 002432.

Sist endret: 17.09.2012