Porcilis® Glässer vet.

Vaksine mot Glässers sykdom hos svin.



INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til svin:
1 dose (2 ml) inneh.: Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen (induserer ≥9,1 ELISA-enheter) inaktiverte bakterieceller, dl-α-tokoferolacetat 150 mg.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Stimulerer utvikling av immunitet mot Haemophilus parasuis serotype 5, som er den mest prevalente av de virulente H. parasuis serotypene. Delvis beskyttelse mot de andre virulente serotypene. Stimulerer til overføring av passiv immunitet mot Haemophilus parasuis serotype 5 og 4 til avkommet etter vaksinering av drektige purker. Gris: Begynnende immunitet 2 uker etter fullført vaksinasjon. Immuniteten varer i 14 uker etter fullført vaksinasjon. Avkom: Begynnende immunitet: Etter fødsel og tilstrekkelig inntak av kolostrum. Varighet av immunitet er vist ved 4 ukers alder mot serotype 4 og ved 6 ukers alder mot serotype 5. Vaksinen er til nytte når dyr uten eller med lave antistoffnivåer mot H. parasuis serotype 5 kommer sammen med griser fra eller i omgivelser med høyere prevalens av Glässers sykdom. Kontroll av Glässers sykdom avhenger også av optimalisering av miljøfaktorer. Antistoffer mot H. parasuis serotype 5 er vist å gi kryssreaksjon mot H. parasuis serotype 4.

Indikasjoner:
Gris: Aktiv immunisering for å redusere typiske lesjoner ved Glässers sykdom forårsaket av Haemophilus parasuis serotype 5. Purke: Passiv immunisering av avkom fra vaksinerte purker og ungpurker for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske tegn og typiske lesjoner ved Glässers sykdom forårsaket av Haemophilus parasuis serotype 5, og for å redusere kliniske tegn og dødelighet forårsaket av Haemophilus parasuis serotype 4.

Bivirkninger:
Gris: Forbigående temperaturstigning (2°C) og nedsatt aktivitet, depresjon og oppkast på vaksinasjonsdagen. Restitusjon neste dag. Lokale reaksjoner (smertefrie rødlige hevelser på 2,5-7,5 cm) hos noen griser inntil 3 dager etter vaksinasjon. Systemiske anafylaktiske reaksjoner kan forekomme i svært sjeldne tilfeller. Purke: Forbigående temperaturstigning (gjennomsnittlig 0,9°C, noen over 2°C). 1-2 dager etter vaksinasjon: Tendens til å legge seg ned, redusert appetitt og vanninntak, og små tegn på sykdom. Restitusjon etter 1-3 dager etter vaksinasjon. Forbigående, lokale reaksjoner (smertefrie hevelser med en diameter <10 cm) er sett. I noen tilfeller kan hevelsen være varm, rød og smertefull (>10 cm). Disse lokale reaksjonene forsvinner/reduseres betydelig 14 dager etter vaksinering.

Forsiktighetsregler:
Bare friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner:
Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende kompatibiliteten med andre vaksiner. Sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner er ikke vist.

Drektighet/Laktasjon:
Vaksinen kan brukes under drektighet.

Dosering:
1 dose (2 ml) injiseres intramuskulært i nakken. Vaksinen skal ha værelsestemperatur før bruk. Omrystes før og under bruk. Vaksinasjonsprogram: Gris: Minst 5 uker gamle, vaksineres 2 ganger med 2 ukers mellomrom. Purke: Vaksiner 6-8 uker før forventet grising 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Revaksinasjonsskjema purker: For purker som ble vaksinert ved forrige drektighet er det anbefalt 1 enkelt revaksinering 4-2 uker før forventet grising.

Overdosering/Forgiftning:
Gris: Vaksinering med dobbel dose gir ingen andre reaksjoner enn de som er sett etter en enkelt dose. Purke: Etter vaksinasjon med dobbel dose kan en forbigående temperaturøkning oppstå (gjennomsnittlig 1,8°C, maks. temperatur observert er 41,3°C).

Tilbakeholdelsestider:
Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares kaldt (2-8°C). Må ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd.

Pakninger:
Injeksjonsvæske: Til svin: 50 ml (hettegl.) 015275.

Sist endret:
07.09.2010