Porcilis® Parvo vet.

Vaksine mot parvovirus til svin.INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til svin:

1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus stamme 014 0,36 ml (induserer 8,2–12 log2 HI enheter), dl-α-tokoferolacetat 150 mg, formaldehyd 35% 1,08 mg, polysorbat 80, natriumklorid, simetikon, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Aktiv immunisering av purker og ungpurker slik at embryoer og fostre beskyttes mot infeksjon. Beskyttende immunitet oppnås ved vaksinering 2–4 uker før bedekning og varer i 1 år (dvs. de 2 påfølgende drektighetsperiodene).

Indikasjoner:
Beskyttelse mot smittsom fosterdød hos svin forårsaket av infeksjon med svineparvovirus (PPV).

Bivirkninger:
Lett temperaturstigning, noe motvillighet til å bevege seg og en forbigående lokal hevelse (<5 cm) på injeksjonsstedet. I svært sjeldne tilfeller kan en overfølsomhetsreaksjon forekomme.

Interaksjoner:
Intervet-vaksine som inneholder inaktivert Erysipelas-antigen kan gis samtidig. Ingen andre vaksiner anbefales gitt 14 dager før til 14 dager etter vaksinering.

Drektighet/Laktasjon:
Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering:
Vaksinen skal ha værelsestemperatur før og under bruk. Ristes godt før og under bruk. 1 dose (2 ml) injiseres dypt intramuskulært bak øret. Grunnimmunisering:Ungpurker: 1 vaksinasjon 8–2 uker før første bedekning. Purker: 1 vaksinasjon minst 2 uker før bedekning. Revaksinering: 1 gang årlig. Pga. mulig interferens med passivt overførte maternelle antistoffer, bør ikke ungpurker vaksineres før ved 6 måneders alder.

Tilbakeholdelsestider:
Slakt: 0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares kaldt (2–8°C). Må ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer ved 15–25°C.

Pakninger:
Injeksjonsvæske: Til svin: 20 ml (plasthettegl.) 010540.

Sist endret: 06.09.2010.