Scalibor® vet.

Ektoparasittmiddel. ATCvet-nr.: QP53A C11


HALSBÅND40 mg/g til hund:Hvert halsbånd inneh.: Deltametrin 0,76 g, resp. 1 g, trifenylfosfat 5,89 g, resp. 7,75 g. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

Egenskaper:Klassifisering: Lipidløselig pyretroid med insekticid og acaricid virkning. Virkningsmekanisme: Blokkering av transmisjonen i parasittenes nervebaner. Deltametrin har letal virkning på ektoparasitter. Deltametrin binder seg med trifenylfosfat til et kompleks som avgis fra halsbåndet til hudens lipidsjikt og spres i dette sjiktet over hudens overflate i løpet av ca. 1 uke. Ingen systemisk virkning.

Indikasjoner:Hund: Mot lopper (Ctenocephalides felis), skogflått (Ixodes ricinus), husflått (Rhipicephalus sanguineus), sandflue (Phlebotomus perniciosus) og mygg (Culex pipiens pipiens).

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes til valper yngre enn 7 uker, til hunder med store hudlesjoner eller til dyr med kjent overfølsomhet for pyretroider, f.eks. katt.

Bivirkninger: Overfølsomhetsreaksjoner kan føre til begrensede hudlesjoner og håravfall.

Forsiktighetsregler: Reduser sjampovask i behandlingsperioden. Dersom hunden må såpevaskes, tas halsbåndet av og settes på igjen når såpen er skylt av. Normal kontakt med vann reduserer ikke effekten av halsbåndet, men halsbåndet tas av før bading. Ved hudlesjoner fjernes halsbåndet til symptomene er borte. Vask hendene med såpe og kaldt vann etter at halsbåndet er satt på. Halsbåndet skal ikke håndteres av personer som er allergiske mot trifenylfosfat. La ikke barn håndtere halsbåndet, leke med det eller putte det i munnen.

Interaksjoner: Skal ikke brukes sammen med ektoparasittmidler som inneholder organofosfater.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet og diegivning.

Dosering: Velg halsbånd etter hundens halsomkrets: 65 cm langt for store raser, 48 cm langt for små og mellomstore raser. Virkning oppnås mot flått, sandflue og mygg etter 1 uke og varer i hhv. 5, 6 og 6 måneder, mot lopper etter 2 uker og varer i 3 måneder.

Overdosering/Forgiftning: Dersom hunden spiser opp halsbåndet, kan følgende symptomer opptre: Ukoordinerte bevegelser, tremor, sikling, brekninger og stivhet i bakparten.
Symptomene avtar vanligvis i løpet av 48 timer. Diazepam kan om nødvendig gis som symptomatisk behandling.

Oppbevaring og holdbarhet: Halsbånd i forseglet pose bør oppbevares i esken. Oppbevares ved høyst 25°C.

Andre opplysninger: Bruksanvisning: Se pakningsvedlegg.

Pakninger:Halsbånd: 40 mg/g:Til hund: 48 cm: 1 stk 008992. 6 stk 009018. 65 cm: 1 stk 009020. 6 stk 009031.