Suigonan® vet.

Gonadotrope hormoner. ATCvet-nr.: QG03G A99


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE,oppløsning til purker:

Hvert sett inneh.: I) Hetteglass med
tørrstoff: Serumgonadotropin 400 IE, koriongonadotropin 200 IE, mannitol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat,
dinatriumfosfatdihydrat. II) Hetteglass med oppløsningsmiddel: Natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:

Klassifisering: Kombinasjonen av korion- og hoppegonadotropin gjør preparatet velegnet til den fysiologiske oppbygning av syklus. Virkningsmekanisme: Serumgonadotropin stimulerer follikkelutviklingen, koriongonadotropin fremmer ovulasjon og dannelsen av corpus luteum.

Indikasjoner:

Anafrodisi, nedsatt eller opphørt eggstokkfunksjon hos purker og ungpurker.

Bivirkninger:

Anafylaktiske reaksjoner sees ytterst sjelden.

Forsiktighetsregler:

En del purker som ikke viser brunst har syklusaktivitet (stille brunst). Behandling av disse bør unngås. Det er derfor viktig med nøye brunstobservasjon av eldre purker.
Utføres ev. ved rektal palpasjon.

Drektighet/Laktasjon:

Preparatet kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering:

5 ml s.c. I besetninger med mer vedvarende brunstforstyrrelser anbefales behandling av førstekulls purker innen ett døgn etter avvenning.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).
Den ferdige oppløsningen er holdbar i 12 timer ved værelsestemperatur eller 1 døgn i kjøleskap. Beskyttes mot lys. Tørrstoffet tåler frost.

Pakninger:Pulver og væske til injeksjonsvæske: Til purker: 5
sett (hettegl.) 584649.

Sist endret: 17.09.2012