Tribovax® vet.

Clostridiumvaksine. ATCvet-nr.: QI02A B01 og QI04A B01


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til sau, lam, storfe og kalv:

1 ml inneh.: C. perfringens type A α-toksoid minst 0,5 IU, C. perfringens type B og C β-toksoid minst 18,2 IU, C. perfringens type D c-toksoid minst 5,3 IU, C. chauvoei hele kulturen minst 90% beskyttelse, C. novyi toksoid minst 3,8 IU, C. septicum toksoid minst 4,6 IU, C. tetani toksoid minst 4,9 IU, C. sordellii toksoid minst 4,4 IU, C. haemolyticum toksoid minst 17,4 IU, kaliumaluminiumsulfat, tiomersal, formaldehyd.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Immunitet utvikles 2 uker etter grunnvaksinering. Varighet av aktiv immunitet: Revaksinering er vist å gi humoral immunrespons (immunologisk minne) mot alle komponentene, 12 måneder etter grunnvaksinering. Varighet vist ved serologi/vedvarende antistofftiter: For sau: 12 måneder mot C.
perfringens type A, B, C, og D, C. novyi type B, C. sordellii, C. tetani, <6 måneder mot: C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei. For storfe: 12 måneder mot C. tetani og C. perfringens type D, <12 måneder mot C. perfringens type A, B og C, <6 måneder mot C. novyi type B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum, C. chauvoei. Varighet av passiv immunitet vist ved serologi/vedvarende antistofftiter er: For lam: Minst 2 uker for C.
septicum og C. chauvoei, minst 8 uker mot C. perfringens type B og C, minst 12 uker mot C. perfringens type A og D, C. novyi type B, C. tetani og C. sordellii. Ingen passiv immunitet ble vist mot C. haemolyticum. For kalver: Minst 2 uker mot C. sordellii og C. haemolyticum, minst 8 uker mot C. septicum, og C. chauvoei, minst 12 uker mot C. perfringens type A, B, C og D, C. novyi type B og C. tetani.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av sau og storfe mot sykdommer assosiert med infeksjoner forårsaket av Clostridium perfringens type A, B, C og D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi type B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii, og Clostridium haemolyticum og mot tetanus forårsaket av Clostridium tetani. Passiv immunisering av lam og kalver mot infeksjoner forårsaket av nevnte clostridietyper (bortsett fra C. haemolyticum hos sau.)

Bivirkninger:

75-100% av vaksinerte dyr kan forvente reaksjoner på vaksineringen. Vanlige reaksjoner er lokaliserte hevelser eller indurasjoner på injeksjonsstedet, men kan også omfatte mild hypertermi, abscess eller andre reaksjoner i det underliggende vevet. Hevelse på injeksjonsstedet opptrer hos majoriteten av dyrene. Gjennomsnittsdiameter blir 6 cm hos sau og 15 cm hos storfe, av og til kan reaksjoner på opptil 25 cm i diameter observeres hos storfe. De fleste lokale reaksjoner leges i løpet av 3-6 uker hos sau og på <10 uker hos kalver, men kan vedvare lenger hos enkelte dyr. Noen dyr vil kunne utvikle en abscess. Misfarging av huden rundt injeksjonsstedet kan forekomme. Dette normaliseres når den lokale reaksjonen går tilbake. Det kan forekomme smerte på injeksjonsstedet i 1-2 dager etter 1. vaksinering. Den lokale reaksjonen påvirker ikke dyrenes generelle helse, atferd, matinntak eller vekst.

Forsiktighetsregler:

Kun friske dyr skal vaksineres. Vaksinens effekt i forhold til passiv immunitet hos unge lam og kalver forutsetter at disse dyrene har fått i seg tilstrekkelige mengder kolostrum i løpet av det første døgnet etter fødselen.

Interaksjoner:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner.

Drektighet/Laktasjon:

Drektighet: Ingen andre bivirkninger enn de som er beskrevet under Bivirkninger ble observert da vaksinen ble gitt til sau og storfe mellom 8 og 2 uker før fødsel. I mangel på data kan ikke anbefalinger gis om bruk av vaksinen i 1. eller 2. trimester. Unngå stress av drektige søyer og kyr.

Dosering:

S.c. injeksjon fra 2 ukers alder, anbefalt injeksjonssted er i den løse huden på siden av nakken. Sau: 1 ml (1 dose). Storfe: 2 ml (1 dose). Flasken skal rystes godt før vaksinen trekkes ut. Kanyler og nåler må være sterile før bruk og injeksjonen skal gis i et område med ren, tørr hud for å unngå kontaminasjon.
Grunnvaksinering: 2 doser administreres med 4-6 ukers mellomrom. Revaksinering: 1 enkelt dose administreres med 6-12 måneders intervall. Til drektige dyr: For å gi passiv beskyttelse av avkom via kolostrum skal det gis en enkelt boosterdose mellom 8 og 2 uker før fødsel, forutsatt at mordyret har fått en fullverdig grunnvaksinering før drektigheten.

Overdosering/Forgiftning:

Hos kalv og lam kan den lokale reaksjonen være litt sterkere hvis dobbel dose blir administrert.

Tilbakeholdelsestider:

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Beskyttes mot frost. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 timer.

Pakninger:Injeksjonsvæske: Til sau, lam, storfe og kalv: 50 ml (hettegl.) 470406. 100 ml (hettegl.)037538.


Sist endret: 14.08.2012