Legemidler

Aqui-S vet.

Aqui-S er et beroligende middel til bruk under behandlinger, pumping, transport og annen håndtering av fisk.

Finquel vet.

Finquel vet. er et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel til atlantisk laks, regnbueørret og torsk. Slaktefristen er kun 25 døgngrader.


Andre produkter

Defoam FG-10

Defoam FG-10 er et skumdempende middel som kan benyttes i brønnbåter, tanker og kar med fisk under behandlinger og transporter. Det er et rimeligere alternativ til Aqui-S Aquatic Antifoam for bruk i større volumer.

Ovadine

Ovadine er et jodholdig desinfeksjonsmiddel til bruk på nybefruktet rogn og øyerogn.


Vidalife

Vidalife er et hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel til bruk i settefiskanlegg, stamfiskanlegg og ved transporter. Produktet danner en glatt hinne på alle overflater og bevarer fiskens slimlag.