Finadyne® vet.

Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt til hest, storfe og gris.


GRANULAT I DOSEPOSER 250 mg til hest og storfe:: 1 dosegranulat inneh.: Flunixinmeglumin tilsv. flunixin 250 mg, sakkarose, hjelpestoffer til 10 g.
INJEKSJONSVÆSKE 50 mg/ml til hest, storfe og svin:: 1 ml inneh.: Flunixinmeglumin tilsv. flunixin 50 mg, fenol, dietanolamin, natriumedetat, natriumformaldehydsulfoksylat, propylenglykol, saltsyre, sterilt vann til 1 ml.

Egenskaper:

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt. Virkningsmekanisme: Nedsetter prostaglandinsyntesen. Absorpsjon: Peroral administrering: Raskt og nesten fullstendig. Maks. plasmanivå oppnås etter 30 minutter. Utskillelse: Elimineres dels ved metabolisering i lever, dels ved utskillelse av uomdannet stoff gjennom nyrene.Indikasjoner:
Dosegranulat: Hest: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener etter initial terapi med injeksjon. Storfe: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener, samt smerter ved endotoksemiske tilstander som f.eks. kolimastitt og forsøksvis ved forfangenhet.
Injeksjonsvæske:Hest: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener. Smerter ved kolikk og endotoksemi. Storfe: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener, samt smerter ved endotoksemiske tilstander som f.eks. kolimastitt og forsøksvis ved forfangenhet. Svin: Som støtteterapi ved behandling av respirasjonslidelser, aseptisk artritt og mastitt-metritt-agalakti-(MMA) syndromet.

Kontraindikasjoner:
Må ikke anvendes ved alvorlige lever- og nyreskader.

Bivirkninger:

Gastrointestinale reaksjoner kan forekomme.

Forsiktighetsregler:
Bør ikke anvendes ved kroniske sykdommer i bevegelsesapparatet. Dyr med lesjoner i mave-tarmslimhinne bør ikke behandles. Ileusbetinget kolikk med dehydrering bør ikke behandles med preparatet.
Interaksjoner:

Samtidig bruk av steroider og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) kan potensere ev. bivirkninger.

Drektighet/Laktasjon:
Bør ikke anvendes til drektige hopper før effekten på disse er klarlagt. Det er ikke påvist negativ effekt på reproduksjonen hos laboratoriedyr.

Dosering:
Hest: Dosegranulat: 1,1 mg/kg (tilsv. 1 pose à 10 g pr. 170-250 kg) 1 gang daglig i fôret.
Injeksjonsvæske: 1,1 mg/kg (tilsv. 1 ml pr. 45 kg) intravenøst 1 gang daglig i 2-5 dager.
Storfe: Dosegranulat: 2,2 mg/kg (tilsv. 2 poser à 10 g pr. 225 kg) 1 gang daglig i fôret inntil 3 dager.
Injeksjonsvæske: Ved luftveislidelser: 2,2 mg/kg flunixin intramuskulært en gang i kombinasjon med valgt antibakteriell behandling. MMA-syndromet: 1,1-2,2 mg/kg i 1-3 dager profylaktisk. Aseptisk artritt: 2,2 mg/kg i 3 dager.

Tilbakeholdelsestider:

Dosegranulat: Hest: Slakt: 7 døgn. Storfe: Slakt: 4 døgn. Melk: 2 døgn.
Injeksjonsvæske: Hest: Slakt: 7 døgn. Storfe: Slakt: 4 døgn. Melk: 1 døgn. Svin: Slakt: 21 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares ved værelsestemperatur.Pakninger:
Granulat i doseposer: 250 mg: Til hest og storfe: 10 × 10 g (dosepose) 182170. Injeksjonsvæske: 50 mg/ml: Til hest, storfe og svin: 50 ml (hettegl.) 183327. 6 × 50 ml (hettegl.) 548016.

Sist endret: 20.08.2012