Nobivac® Parvo vet.

Aktiv immunisering av hunder for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus.


LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund:
Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Hundeparvovirus (CPV), levende svekket stamme 154, minst 104 TCID50. II) Hetteglass: Hundeparvovirus (CPV), levende svekket (stamme 154), minst 107 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret oppløsning.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Vaksinen inneholder attenuert antigen som stimulerer til aktiv immunitet mot parvovirus. Effekten av vaksinen kan reduseres av interferens med maternelle antistoffer.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av hunder for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus. Begynnende immunitet er vist fra 1 uke etter vaksinering og immuniteten varer i inntil 3 år.

Bivirkninger:
Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i vedlagte oppløsningsvæske eller leptospirosevaksine (stamme 820K, Ca-12-000) i Nobivac-serien, kan det på injeksjonsstedet sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter hos ca. 10% av dyrene. Hevelsen kan av og til være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager. Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i rabiesvaksine (stamme Pasteur RIV) i Nobivac-serien, kan det sees forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser på 1-4 cm i diameter i inntil 3 uker. Hevelsene kan være smertefulle i inntil 3 dager. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinering oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Forsiktighetsregler:

Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke eksponeres unødig for infeksjonsrisiko den 1. uken etter vaksinering. Vaksinens parvoviruskomponent kan spres i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksinering, men det er ikke påvist kliniske symptomer hos uvaksinerte dyr som blir infisert.

Interaksjoner:
Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner, med unntak av leptospirose- (stamme 820K, Ca-12-000) og rabies- (stamme Pasteur RIV) vaksiner i Nobivac-serien. Det anbefales at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før eller etter vaksinering med Nobivac Parvo vet.

Drektighet/Laktasjon:

Kan brukes under drektighet på tisper som tidligere er vaksinert med CPV- (stamme 154) antigen i Nobivac-serien.

Dosering:
1 dose (1 ml) gis s.c. Umiddelbart før bruk rekonstitueres frysetørret pulver med vedlagte oppløsningsvæske (1 ml) eller med leptospirose- (stamme 820K, Ca-12-000) eller rabies- (stamme Pasteur RIV) vaksiner i Nobivac-serien. Bruk sterilt injeksjonsutstyr. Unngå kontaminering av vaksinen med spor av kjemiske steriliseringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som desinfeksjonsmidler, eller sprit til å desinfisere huden før vaksinering. Grunnimmunisering: 1 enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Revaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinering med 1 enkeltdose hvert 3. år.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger:

Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

Pakninger:

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 058823. 25 sett (hettegl.) 058832