Ovivac® P vet.

Aktiv immunisering av sau mot «pulpy kidney», bråsott, malignt ødem, tetanus og pasteurellose. Passiv immunisering av lam via kolostrum fra vaksinerte søyer.


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til sau:
1 ml inneh.:em>Clostridium perfringens (D) (stamme 603) toksoid min. 58 TCP enheter, Cl. septicum (stamme 505) toksoid 3 TCP enheter, Cl. tetani (stamme S1123/91) toksoid 5,5 TCP enheter, Cl. chauvoei 1,25 × 108 celler og ekvivalent toksoid av stammene 655, 656, 657, 658 og 1048, 5 × 108 inaktiverte celler av serotypene A1, A2, A6, A7 og A9 av Mannheimia haemolytica, 5 × 108 inaktiverte celler av serotypene T3, T4, T10 og T15 av Pasteurella trehalosi, aluminiumhydroksidgel 350 mg, trometamol, maleinsyre, natriumklorid, formaldehyd, tiomersal 0,13 mg, vann til in-jeksjonsvæsker.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Stimulerer immunforsvaret til å produsere antistoffer.

Indikasjoner:
Aktiv immunisering av sau mot «pulpy kidney», bråsott, malignt ødem, tetanus og pasteurellose. Passiv immunisering av lam via kolostrum fra vaksinerte søyer.

Kontraindikasjoner:
Syke og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand.

Bivirkninger:
Overømfintlighetsreaksjoner kan forekomme. Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme, hevelser (kuler) etter vaksinasjon kan vare inntil 3-4 måneder.

Forsiktighetsregler:
Unngå stress i forbindelse med vaksinasjon, spesielt sent i drektigheten da dette kan føre til metabolske forstyrrelser og risiko for abort. Dyr i en inkubasjonsfase kan vise sykdomstegn etter vaksinasjon. Bytt kanyler ofte ved flokkbehandling.

Interaksjoner:
Immunsuppressive legemidler bør ikke brukes like før eller like etter vaksinering. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.

Drektighet/Laktasjon:
Vaksinen kan anvendes til drektige og lakterende dyr.

Dosering:
1 dose er 2 ml. Vaksinen appliseres subkutant. Rist flasken før bruk. Det anbefales å bruke en ventilert automatsprøyte da flasken ikke er sammenpressbar. Uvaksinerte søyer: 2 injeksjoner med 4-6 ukers intervall. For beskyttelse av lam via kolostrum gis siste injeksjon 6-4 uker før forventet lamming.
2 For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no Vaksinerte søyer: Revaksinasjon 1 gang årlig, 6-4 uker før forventet lamming. Lam: Lam fra uvaksinerte søyer vaksineres fra 3 ukers alder med 2 injeksjoner, med 4-6 ukers mellomrom. Lam fra vaksinerte søyer er beskyttet mot klostridieinfeksjon i ca. 12 uker, mot pasteurellose i ca. 4 uker. Avhengig av hvilke infeksjoner man vil beskytte mot, vaksineres lam fra vaksinerte søyer med 2 injeksjoner med 4-6 ukers intervall fra og med nevnte tidspunkter. Vær: Grunnimmunisering er 2 injeksjoner med 4-6 ukers intervall. Årlig revaksinering.

Overdosering/Forgiftning:
Det ble ikke observert lokale eller systemiske reaksjoner i «overdoseforsøk» utført på lam.

Tilbakeholdelsestider:
Slakt: 0 døgn. Ved slakting innen 2 uker kasseres injeksjonsstedet.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: Bør brukes samme dag..

Pakninger:Injeksjonsvæske: Til sau:
100 ml (plastflaske) 505552.

Sist endret: 14.09.2012