Paracox-5 vet.

MIKSTUR
Aktiv immunisering av kylling mot koksidiose forårsaket av Eimeria spp.